Genel Yazılar

20/08/2020  Kamu İhale Kurulunun 22/07/2020 Tarihli ve 2020/DK.D-240 Sayılı Düzenleyici Kararın Bildirilmesi

20/08/2020  Kamu İhale Kurulunun 22/07/2020 Tarihli ve 2020/DK.D-239 Sayılı Düzenleyici Kararın Bildirilmesi

20/08/2020  Kamu İhale Kurulunun 22/07/2020 Tarihli ve 2020/DK.D-222 Sayılı Düzenleyici Kararın Bildirilmesi

20/08/2020  Kamu İhale Kurulunun 22/07/2020 Tarihli ve 2020/DK.D-219 Sayılı Düzenleyici Kararın Bildirilmesi

20/08/2020  Kamu İhale Kurulunun 29/05/2020 Tarihli ve 2020/DK.D-134 Sayılı Düzenleyici Kararın Bildirilmesi

01/06/2020  Kesin ve Ek Kesin Teminatın Güncellenmesi

29/05//2020  Asırı Düsük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Hizmet Alımları Listesi

29/05/2020  Yapım Islerinde Is Bitirme Belgesi

13/05/2020  Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlarda Sözleşme Yapılması

13/05/2020  Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımların EKAP'a Kaydedilmesi

13/05/2020  4734 Sayılı Kanun Kapsamındaki İhalelere Yönelik Şikayet Başvurularının EKAP Üzerinden Yapılabilmesi

13/05/2020  İhale İle Yaptırılması Gereken İşin Kısımlara Bölünerek Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılması

13/05/2020  Konsinye Alım İrsaliyelerinde Ürünlerin Konsinye Olarak Teslim Edildiğine Dair İbarenin Olmaması

13/05/2020  Konsinye Yöntemi İle Alınan Bazı Ürünlerin Satışı Yapılmadan Ödemesinin Yapılmaması Gerektiği

13/05/2020  Limitler Kapsamında Yapılan Doğrudan Temin Alımlarında Yasaklılık Kontrolünün Yapılması

12/05/2020  Ulusal ve Dini Bayramlar ile İdari Tatil ve Pandemi ile Mücadele Sürecide Tedarik Sürekliliği

22/04/2019  Danışmanlık Hizmet Alımı Görüş Talebi

25/03/2019  Mesleki Faaliyetlerinden Dolayı Yargı Kararıyla Hüküm Giyen İsteklilerin İhale Dışı Bırakılması

25/03/2019  Kamu İhale Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

04/02/2019  Doğrudan Temin Usulünde Yasaklama Kararı

04/02/2019  Yasaklılık Teyidi

04/02/2019  4734 Sayılı Kanunun 22/d Maddesinde Yasaklılık Teyidi

01/02/2019  Kamu İhale Kanununun 22'nci Maddesi Kapsamında Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlarda Karşılanan Tereddütler İle İlgili Kamu İhale Kurumu Kurul Kararı

28/01/2019  4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki Eşik Değerler ve Parasal Sınırlar

21/01/2019  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Oluşturulan Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri ile 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Fiyat Avantajı Sağlanması Zorunlu Olan Yazılım Ürünleri Listesi

21/01/2019  Mücbir Sebep Başvurusu Yapılmasının Sözleşme Kapsamındaki Yükümlülüklere Etkisine Yönelik Kamu İhale Kurulu Düzenleyici Kararı

07/01/2019  Kamu İhale Kurumu Tarafından Geçerli Teklif Sahibi İsteklilerin Elektronik Ortamda Eksiltme Şeklinde Yeni Fiyat Sunumlarına İmkan Tanıyan Elektronik Eksiltme Uygulaması