Ticari Ünitelerin Şubat Ayı Kira Artış Oranı %22,58 Olarak Açıklandı
      Bakanlığımıza tahsisli muhtelif hizmet binalarında İşyurtları Kurumu adına ilgili idarelerce kiralanan yemekhane, kafeterya, çay ocağı, kantin, baz istasyonu, ATM, banka, PTT şubesi vb. ticari ünitelerden, 2020 - 2021 Şubat ayları içinde yer teslimi yapılan ve kira sözleşmeleri gereğince yıllık kira artış zamanı gelenlerle ilgili olarak,
        Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 03/02/2022 tarihinde kira artış oranı açıklanmıştır. Buna göre, bahse konu ticari ünitelerin kiracılarının Şubat ayı için % 22,58 oranında (TÜFE- Oniki aylık ortalaması) yıllık kira artışı yaparak, vadelerini geciktirmeden kira bedellerini İşyurtları Kurumunun ilgili hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.
          İlgili idarelere ve kiracılara önemle duyurulur.

Detaylı bilgi: https://www.tuik.gov.tr/