Ticari Ünitelerin Haziran Ayı Kira Artış Oranı %62,51 Olarak Açıklandı
Bakanlığımıza tahsisli muhtelif hizmet binalarında İşyurtları Kurumu adına ilgili idarelerce kiralanan yemekhane, kafeterya, çay ocağı, kantin, baz istasyonu, ATM, banka, PTT şubesi vb. ticari ünitelerden, 2022 - 2023 Haziran ayları içinde yer teslimi yapılan ve kira sözleşmeleri gereğince yıllık kira artış zamanı gelenlerle ilgili olarak,

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 03.06.2024 tarihinde kira artış oranı açıklanmıştır. Buna göre, bahse konu ticari ünitelerin kiracılarının Haziran ayı için % 62,51 oranında (TÜFE- On iki aylık ortalaması) yıllık kira artışı yaparak, vadelerini geciktirmeden kira bedellerini İşyurtları Kurumu’nun ilgili hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.

İlgili idarelere ve kiracılara önemle duyurulur.

Detaylı bilgi: https://www.tuik.gov.tr/