Ticari Ünitelerin Eylül Ayı Kira Artış Oranı %56,28 Olarak Açıklandı
Bakanlığımıza tahsisli muhtelif hizmet binalarında İşyurtları Kurumu adına ilgili idarelerce kiralanan yemekhane, kafeterya, çay ocağı, kantin, baz istasyonu, ATM, banka, PTT şubesi vb. ticari ünitelerden, 2021 - 2022 Eylül ayları içinde yer teslimi yapılan ve kira sözleşmeleri gereğince yıllık kira artış zamanı gelenlerle ilgili olarak,

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 04/09/2023 tarihinde kira artış oranı açıklanmıştır. Buna göre, bahse konu ticari ünitelerin kiracılarının Eylül ayı için % 56,28 oranında (TÜFE- On iki aylık ortalaması) yıllık kira artışı yaparak, vadelerini geciktirmeden kira bedellerini İşyurtları Kurumu’nun ilgili hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.

İlgili idarelere ve kiracılara önemle duyurulur.

Detaylı bilgi: https://www.tuik.gov.tr/