Ticari Ünitelerin Ağustos Ayı Kira Artış Oranı %49,65 Olarak Açıklandı

   Bakanlığımıza tahsisli muhtelif hizmet binalarında İşyurtları Kurumu adına ilgili idarelerce kiralanan yemekhane, kafeterya, çay ocağı, kantin, baz istasyonu, ATM, banka, PTT şubesi vb. ticari ünitelerden, 2020 - 2021 Ağustos ayları içinde yer teslimi yapılan ve kira sözleşmeleri gereğince yıllık kira artış zamanı gelenlerle ilgili olarak,
   Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 03/08/2022 tarihinde kira artış oranı açıklanmıştır. Buna göre, bahse konu ticari ünitelerin kiracılarının Ağustos ayı için % 49,65 oranında (TÜFE- Oniki aylık ortalaması) yıllık kira artışı yaparak, vadelerini geciktirmeden kira bedellerini İşyurtları Kurumunun ilgili hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.


   İlgili idarelere ve kiracılara önemle duyurulur.

  Detaylı bilgi: https://www.tuik.gov.tr/