PTT Kargo Gönderilerinin Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü

İşyurdu Müdürlükleri tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında kargo hizmetleri sıklıkla kullanılmaktadır. Mevcut uygulamada, her bir İşyurdu Müdürlüğü bu hizmeti kendi bölgesindeki imkânlar dâhilinde sınırlı bir pazarlık gücüyle alabilmektedir. Bu sebeple, alınan hizmetlerin kalitesi ve maliyeti bölgeler arasında değişiklikler göstermektedir.

Bu kapsamda, Kurumumuz ile Ankara PTT Başmüdürlüğü arasında yapılan görüşmeler neticesinde, İşyurdu Müdürlüklerimizin kullanımına açık olmak üzere, verilecek kargo hizmetinin esasları ve hizmet bedellerine ilişkin olarak protokol imzalanmıştır.

Kargo hizmetinin esasları ekte sunulan protokol metninde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Kargo hizmet bedelleri ise İşyurdu Müdürlüklerimize gönderilmiştir. Yapılan protokol ile söz konusu hizmet bedelleri referans fiyat olarak 31.12.2020 tarihine kadar sabitlenmiştir.  

İşyurdu Müdürlüklerimizin faydalanabilmesi amacıyla yapılan protokol için Müdürlüklerimize uygulama zorunluluğu getirilmemiştir. İlgili İşyurdu Müdürlükleri mevcut mevzuat hükümlerine göre alımlarını gerçekleştirmeye devam edeceklerdir. Bu protokol ile, kargo hizmet maliyetlerinin düşürülmesi, uygulama birliğinin sağlanması, kargo gönderim bedellerinin 31.12.2020 tarihine kadar sabitlenmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.