Ortak Üretim ve İşbirliği Duyurusu

Saat İmalat ve Montaj Ortak Üretim ve İşbirliği Programıyla hükümlü ve tutukluların saat üretimi ve bununla ilgili çelik, deri ve ahşap imalat sektörüne yönelik mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi, istihdam olanaklarının arttırılması amacıyla imalat sektöründe tesislerin kurulması ve teknoloji sağlamaya yönelik işbirliklerinin geliştirilmesi planlanmaktadır.
Bu program kapsamında yapılacak iş ve işlemler, ‘’İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’’ hükümleri dahilinde yerine getirilecektir.
Bu kapsamda Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ile Ortak Üretim ve İşbirliği başvurusu uygun görülen gerçek veya tüzel kişiler ya da iş ortaklıkları arasında karşılıklı yükümlülükleri düzenlemek amacıyla sözleşme imzalanacaktır.
İlgililere duyurulur.