Konsinye İşlemleri Ve Başvurularına İlişkin Duyuru
         Ceza infaz kurumları ile tutukevleri işyurtlarındaki kantinlerde, konsinye satış uygulaması yapılmaktadır. Konsinye satış işlemlerine yönelik başvuruların yapılması, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi ile uygun başvuru sahipleriyle sözleşme imzalanması sürecine yönelik usul ve esaslar Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm altına alınmıştır.

   Konsinye satış başvurularına yönelik duyurular Resmî Gazete’de ve Kurumun resmî internet sitesinde
(http://www.iydb.adalet.gov.tr) yayımlanmaktadır. Konsinye satış başvurularının yapılması ve başvuruların değerlendirilmesi ile sözleşme imzalanmasına  yönelik ayrıntılı açıklama ve başvurulara esas doküman Kurumun resmî internet sayfasında yer almakta olup başvuru dokümanı buradan indirilmek suretiyle konsinye satış başvurusu yapılabilmektedir. 

         Konsinye başvurularında Kurum tarafından herhangi bir başvuru ücreti alınmamaktadır. Konsinye sistemine yönelik bilgi kılavuzları ile konsinye duyuruları ve dokümanları Kurumumuzun resmî internet sayfasındaki Konsinye Bilgi Modülünde yer almaktadır.

         Kamuoyuna saygıyla duyurulur.