Satış Mağazaları ve Kantin İşletmeleri Bilgi Modülü
Satış Mağazaları ve Kantin İşletmeleri Bilgi Modülü
1. Konsinye Duyurusu ve Dokümanları
2. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik
3. Konsinye Bilgi Kılavuzu ve Örnek Dokümanlar
4. Başvuru Aşamasında ve Konsinye Sözleşme Sürecinde Kullanılacak Standart Formlar
5. Konsinye Satış Sistemine Yönelik Yazılar Ve Dokumanlar (İşyurdu Müdürlükleri İçin)
6. Konsinyatör Firmalara Duyurular
7. Konsinyatör Firma Çalışma Planı
8.  
AÇIKLAMA
1. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesindeki kantinlerde  satışı yapılan ürün veya ürünlerin konsinye satış işlemlerine yönelik başvuruların yapılması, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi ile uygun başvuru sahipleriyle sözleşme imzalanması süreci Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik’te düzenlenmiştir.
2. İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun kararları çerçevesinde konsinye satış başvurusuna yönelik Duyurular yayımlanmaktadır. İmalatçılar ve yetkili satıcıların bu Duyuruları takip etmeleri ve dokümanları incelemesi gerekmektedir. Diğer taraftan en az bir bölgede konsinye satış yapacak imalatçılar/üreticiler ise Kurumumuzun resmi internet sitesinde yapılacak duyuruya istinaden ve duyuruda belirtilen ürün gruplarıyla sınırlı olmak üzere her zaman konsinye satış başvurusu yapabileceklerdir
3. Konsinye başvurusu yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Konsinye Satış Başvurusu Dokümanları ile konuyla ilgili mevzuat ve kılavuzları dikkatlice incelemelidir. Konsinye satış konusunda görüşme talepleri için randevu alınmalıdır. Görüşmeler başvuru sırasına göre çalışma günlerinde randevu verilen saatte ilgili kişiler ile gerçekleştirilecektir.
4. Konsinye başvurularında Kurum tarafından herhangi bir başvuru ücreti alınmamaktadır. Konsinye sistemine yönelik bilgi kılavuzları ile konsinye duyuruları ve dokümanları Kurumumuzun resmî internet sayfasında yer almaktadır