KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONUSUNDA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kişisel veriler ile nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, değerlendirilmesi ve aktarılması gibi iş ve işlemlerin uygulanmasında gözetilecek usul ve esaslar konusunda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve İşyurtları Kurumu merkez ve taşra teşkilatı katılımcılarının yer aldığı değerlendirme toplantısı 18 Aralık 2021 tarihinde Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, İşyurtları Kurumu Başkanı İhsan Özgür Çetin, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Cihan Kanlıgöz, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Daire Başkanı Aybars Köse, İşyurtları Kurumu Tetkik Hâkimi Fatih Uçar ve her iki kurumun yöneticileri ve uzmanları katıldı.

 

Fotoğraflar