İŞYURTLARI TARAFINDAN FOÇA’DA BULUNAN BİYOGAZ TESİSİNE YÖNELİK ENERJİ BİTKİLERİNİN ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hükümlüleri yeniden topluma kazandırma çerçevesinde uygulamalı mesleki eğitimler veren İşyurtları Kurumu  aynı zamanda onları çevreye duyarlı, doğaya saygılı, toprağını ve vatanını seven, kültürüne bağlı vatandaşlar olarak yetiştirmek üzere örnek çalışmalara imza atmaktadır. Bu kapsamda Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda 7 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan ve günlük 6 bin 500 ton üretim kapasitesine sahip bulunan biyogaz tesisleri 2019 yılı içinde faaliyete hazır hale getirildi.

Gıda kaynağı olarak kullanılması mümkün olmayan bitkilerden biyoyakıt elde edilmesi, hem sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak hem de çevresel ve ekonomik faydaları nedeni ile fosil yakıtlar ile kıyaslandığında avantaj sağlamaktadır. Klasik enerji kaynakları artan ihtiyaçları ve teknolojiyi beslemekte yetersiz kalmaktadır. Gelişmiş ülkeler enerji çeşitliliğini arttırmakta, yaymakta ve belli enerji türlerine büyük oranda bağımlı olmamaya çalışarak alternatif arayışlarını sürdürmektedirler.

Çevre kirliliği, iklim değişikliği, çölleşme, kıtlık ve gıda güvenirliği gibi tüm dünyanın ortak sorunları üzerinde duran; insan merkezli ve çözüm odaklı projeler geliştiren işyurtları, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan biyogaz tesisi çalışmaları ile sürdürülebilirlik konusunda tarımsal üretime yönelik adımlarını atmıştır. Biyogaz tesisinde enerji elde edilmesinde kullanılmak üzere dallı darı (Panicum virgatum), dev kral otu (Pennisetum hybridum), fil otu  ( Miscanthus) ve sorgum (Sorghum) bitkileri yetiştiriciliği hususunda çalışmalar başlamıştır. 4 adet bitki yaklaşık 2 şer dekarlık arazilerde adaptasyon denemesi yapılması ve üretim materyali olarak muhafaza edilmesi amacı ile yetiştirilmektedir. Söz konusu üretimlere yönelik çalışmalar devam etmekte olup biyogaz tesisinde kullanılacak enerji bitkilerinin ekim alanlarının genişletilmesi hedeflenmektedir.

Fotoğraflar