İŞYURTLARI MESLEKİ EĞİTİMDE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
İnfaz sisteminin temel amacı olan “yeniden topluma kazandırma” hedeflerine ulaşabilmek için hükümlünün belirli bir sistem ve plan dâhilinde tahliye sonrasına hazırlanması esastır. Mesleki eğitimin en önemli özelliği de üretime yönelik bir eğitim olmasıdır. Bu da en iyi üretimin içinde ve uygulamalı olarak yapılabilmektedir. İşyurtları da bu doğrultuda oluşturulan ve iş piyasasına uygun makine ve teçhizatla donatılan atölye ve tesislerde uygulamalı olarak mesleki eğitimler vermekte, kaliteli mal ve hizmet üretiminin ana girdisi olan kalifiye elemanların yetiştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütmektedir.

İşyurtlarında mesleki eğitim verilen hükümlü ve tutukluların öğrenme kazanımlarının ölçme, değerlendirmeye tabi tutularak başarılı olanların belgelendirilmesi de verilen eğitim kadar önemli bir konudur. Bu itibarla İşyurtları Kurumu tarafından 2018 yılı Şubat ayında başlatılan ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre sürdürülen belgelendirme çalışmaları da başarıyla devam etmektedir. Bu kapsamda, sadece son bir yıl içinde toplam 838 hükümlü ve tutuklu kalfalık; 16 hükümlü ve tutuklu ustalık belgesi almıştır. Mesleklerindeki yetkinlik ve deneyim düzeyini belirten resmi belge niteliğinde olan bu belgeler, hükümlü ve tutukluların tahliye sonrası istihdamına önemli katkı sağlayacaktır.

Ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde devam eden mesleki yeterlilik çalışmaları da olgunlaştırılmış olup 2019 yılı içinde 1000 hükümlü ve tutuklunun mesleki yeterlilik sınavlarına katılması amaçlanmaktadır.

 
Fotoğraflar