İŞYURTLARI KURUMUNUN MİSYONU YENİ LOGOSUYLA BULUŞTU
Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu, hükümlüleri yeniden topluma kazandırmak üzere meslek eğitimi veren, onlara iş ahlakı, iş disiplini, yardımlaşma ve dayanışma ruhu ile yaşamını sürdürmesi için gerekli tutumu kazandırma amacı ile faaliyet gösteren bir kurumdur. Kurumun bu misyonunu ortaya koyması, amacını yansıtması, kurumsal kimliğinin bir nevi imzası görevini üstlenmesi amacıyla tasarımı tamamlanan logo 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla kullanılmaya başlanmıştır.

Kurumun logosunda kullanılan amblemde, birbiri içine geçmiş iki hilal insanın yaşam döngüsüne vurgu yapmakta ve en içte farklı şekillerle sembolize edilmiş bir insan figürü bulunmaktadır. Sol kısımdaki siyah renkli hilal, hükümlünün kendisini suça iten ve işyurtlarıyla tanışmasıyla artık geride bıraktığı olumsuz geçmişini ifade ederken sağdaki renkli hilal ise hükümlüleri yeniden topluma kazandırma kapsamında eğitim ve iyileştirme çalışmalarıyla, iş başı meslek edindirme uygulamalarıyla onlara ikinci bir fırsat olarak İşyurtları Kurumu tarafından sunulan parlak, umut ve güven dolu yeni bir geleceği, yeni bir hayat döngüsünü tasvir etmektedir.

İç kısımda yer alan iki farklı renkteki figür ise geçmişini geride bırakarak ileriye, yeni aydınlık geleceğine doğru atılım yapan hükümlüyü sembolize etmektedir. Hükümlünün yaşam döngüsü olarak sembolize edilen iki hilalin merkezinde yer alması, işyurdu çalışmalarının insan odaklı; hükümlü ihtiyaçlarını merkeze alan, amaca ve çözüme güdümlü yaklaşımını ortaya koymaktadır. İşyurtları bu yaklaşımıyla; hükümlülerin salıverilmelerinden sonraki yaşamlarında karşılaşabileceği uyum sorununu asgari düzeye indirmeyi; kazandırdığı yeni bilgi, beceri ve tutumlarla onları sağlıklı bir sosyalleşme sürecine dâhil etmeyi, yasal yollardan kendisi ve ailesini geçindirecek yeterliliklerle donatarak toplumsal yaşama katılmalarını kendisine nihai hedef olarak belirlemiştir.

Logo, en geniş anlamıyla, işyurtları tarafından hükümlüleri işyurtları aracılığıyla geçmişin karanlığından kurtarıp, aydınlık ve umut dolu yeni geleceğine taşımasını tasvir etmektedir.

Bu itibarla bu tarihten itibaren Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları logosu aşağıdaki gibi olup, renk ve amblem bakımından belirtilen şekillerde kullanılacaktır.

 
Fotoğraflar