İŞYURTLARI KURUMUNDAN STERİLİZASYONU TAMAMLANMIŞ TIBBİ TEKSTİL ÜRETİMİ FİZİBİLİTE PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Fizibilite Destek Programı kapsamında başvurusu yapılmış “Sterilizasyonu Tamamlanmış Tıbbi Tekstil Üretimi Fizibilitesi Projesi” desteklenmeye hak kazanarak Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü için sözleşmesi imzalanarak uygulanmaya başlanmıştır.

Hükümlülük esnasındaki mesleki eğitim faaliyetlerinin ve işyurdu atölyelerindeki çalışmaların, hükümlü ve tutukluların salıverilme sonrası kolay iş bulmaları, hayata tutunmaları ve işsizlikten tekrar suça yönelmemeleri açısından öneme sahiptir. 180'den fazla iş kolunda yılda 60.000 hükümlü ve tutukluya mesleki eğitim veren işyurtları, bu amacına ulaşmak üzere ülke genelinde kalkınma ajanslarıyla iş birliği yapmaktadır. Bunlardan biri de Ankara Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütülecek olan “Sterilizasyonu Tamamlanmış Tıbbi Tekstil Üretimi” fizibilite projesidir.

Proje kapsamında, 2014-2023 Ankara Bölge Planı vizyonu doğrultusunda bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanması önceliklerine yönelik yürütülecek fizibilite çalışması, Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tekstil atölyesinde uygulanacaktır. Proje ile ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlü erkeklerin, salıverilme sonrası aranan nitelikli insan kaynağı ihtiyacına cevap verebilmeleri ve iş bulmalarını kolaylaştırmak için çalımalar yapılmasına yönelik hazırlanmıştır.Salıverilme sonrası erkek hükümlü istihdamını artırmaya yönelik ve hükümlülerin tahliyesi sonrası aktif işgücü piyasasına katılımını kolaylaştırmaya zemin hazırlayan Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundaki tıbbi tekstil üretimi için kurulmuş işyurdu atölyesinin steril tıbbi tekstil üretimine geçişi için tüm yatırımın maliyetlerinin belirlenmesi projenin ilk özel amacıdır. Proje ile Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu tıbbi tekstil üretimi için kurulmuş işyurdu atölyesinin steril ürün üretimine geçişinin yatırım maliyetlerinin belirlenmesi, bu yatırım ile üretilebilecek yeni ürünlerin ve bu ürünlerin pazar fırsatlarının tespit edilmesine yönelik bir fizibilite raporu hazırlanacaktır.

Daha fazla erkek hükümlü ve tutuklunun işyurdunda çalıştırılmasını sağlamak projede belirlenen ikinci özel amaçtır. Bu amaca ulaşılması ile Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundaki işyurdu atölyesinde çalışan 50 hükümlünün kapasite artışı ile en az 70’e yükselmesi hedeflenmektedir.

Projenin üçüncü özel amacı ise ceza infaz kurumlarında bulunan atıl işgücünü, ekonomiye faydası olan bireyler haline getirilmesidir. Kapasitesi artacak İşyurdu Atölyesinde erkek hükümlülerin steril tıbbi tekstil üretmesi sağlanacaktır.

Projenin son özel amacı ise ceza infaz kurumlarında mesleki eğitim, işyurdu atölyesi ve tesisi konularında farkındalık oluşturulmasıdır.

Fotoğraflar