İŞYURTLARI KURUMUNDAN GIDA GÜVENLİĞİ VE HİJYEN ALANINDA ÖNEMLİ ADIM

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu ile Eczacıbaşı Profesyonel ile işyurtları bünyesinde faaliyet gösteren atölye ve tesislerin ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi çerçevesinde desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla; eğitim, denetim ve danışmanlık konularını kapsayan bir iş birliği protokolü imzalandı.

Hükümlü ve tutukluların üretken bireyler olarak yeniden topluma kazandırılması, çağdaş üretim tekniklerini kullanarak ürün ve hizmetlerde kalitenin artırılması, hükümlü ve tutukluların atıl durumdaki iş gücünün ülke ekonomisine kazandırılması gibi çağdaş infaz anlayışlarıyla faaliyet gösteren işyurtları, bu yeni iş birliğiyle gıda güvenliği ve hijyen alanında da örnek çalışmalara imza atmayı planlıyor.

Protokol’ün imzalanması ve Protokol kapsamında yapılacak çalışmaların belirlenmesi amacıyla; Başkan Murat Atan, Tetkik Hâkimi Fettah Çavuş ve ilgili personel ile Eczacıbaşı Profesyonel İş Birimi Direktörü Ömer Koç, Bölge Yöneticisi Başer Eciroğlu, Eczacıbaşı Akademi Yöneticisi Pınar Günenç ve Müşteri Deneyimi Müdürü Burçin Tüzemen’in katılımıyla 19.03.2019 tarihinde İşyurtları Daire Başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda; gıda üretimi ve sunumu ile sosyal tesis işletmeciliği gibi alanlar başta olmak üzere belirlenen işyurdu atölye ve tesislerinde güvenli kimyasal kullanımı, mutfak hijyeni, yüzey hijyeni ve bakımı ve kişisel hijyen konularında, işyurtlarında görevli personel ile hükümlü ve tutuklulara yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemleriyle özel eğitimler verme, eğitimleri uygulamalarla destekleyerek katılımcılara teorik bilginin yanı sıra pratik bilgiyi de sağlama ve katılımcıların değerlendirilmesini yaparak sertifikalandırma amacıyla yapılacak çalışmaların ana hatları ortaya konuldu.

Bu kapsamda işyurtlarının ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi çerçevesinde temizlik ve hijyen konusunda ihtiyaç duyduğu prosedürlere, standartlara  ve kimyasal kullanımı ile ilgili bilgilere kısa sürede erişebilmesini sağlamak ve mesleki gelişimlerini sürekli kılmak amacıyla başlanılan iş birliğinin devamı konusunda ortak bir mutabakat sağlandı.

Bu iş birliği kapsamında yapılacak çalışmalarla hem işyurtları gıda güvenliği alanında uluslararası kalite standartlarına ulaşacak hem de hükümlüler aldıkları eğitimlerle turizm sektöründe aranılan niteliklere sahip ara eleman olarak turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde istihdam olanağına kavuşacak.

Fotoğraflar