İşyurtları Kurumu Tarım Ve Hayvancılık Alanında Bir İlki Daha Gerçekleştirdi

İşyurtları Kurumu, çağdaş üretim koşullarında daha fazla hükümlü ve tutukluya iş ve meslek imkanı sunulması, buradan elde edilen katma değerli ürünlerin ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmektedir. İşyurtları Kurumu bünyesinde yürütülen bu faaliyetler arasında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin ayrı bir yeri bulunmaktadır. 

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun bir şekilde sürdürüldüğü ve Türkiye’nin en modern kesimhanelerinden birine sahip olan Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde; damızlık, besilik ve süt hayvanlarının sağlıklı ve randımanlı yetişmesi için büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ihtiyacı olan kesif ve karma yemlerin hijyen kuralları ve iyi üretim uygulamaları çerçevesince; toz, toprak, yağmur, kar, ağır metaller, haşereler gibi etkenlere maruz kalmaksızın depolanması; firenin ve küflenmenin minimum düzeye indirilmesi amacıyla 3x1000 tonluk çelik tahıl silosu kuruldu. 

2018 yılında yapılması planlanan saatte beş ton kapasiteli karma pelet yem fabrikasına entegre olacak bu tesis sayesinde, hammadde girdi miktarı anlık takip edilebilecek, yıllık ihtiyaç analizi sistematik yapılabilecek, hasat zamanı daha ucuz ve bol miktarda yem alınabilecek, istenilen miktar ve zamanda yem fabrikasına hammadde çekilebilecek. 

Fotoğraflar