İşyurtları Daire Başkanlığı Tarafından Hazırlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Yürürlüğe Girdi

     İşyurtları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi uyarınca Adalet Bakanlığınca yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek amacıyla hazırlanan Esas ve Usuller 3 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

     Esas ve Usuller, güvenlik veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna Adalet Bakanı tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle alakalı olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini kapsamaktadır.

 

Esas ve Usuller'in tam metnini görmek için burayı tıklayınız