İşyurdu Ürünlerinin İşyurdu Kantinlerinde Satılması

Ceza infaz kurumları ile tutukevleri  işyurtları müdürlükleri tarafından işletilen kantinlerin işleyişlerine yönelik yapılan incelemeler sonucunda, bir çok kurum kantininde işyurdu ürünlerinin satışının yapılmadığı tespit edilmiştir.


Hükümlü ve tutukluların mesleki eğitim faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, sürdürebliliğinin sağlanması ve bu süreçte üretilen ekonomik değerlerin ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla işyurdu ürünlerinin satışları son derece önem arz etmektedir.


Bu nedenle, tüm ceza infaz kurumları ile tutukevleri kantinlerinde konsinye ürünlerinin yanı sıra mutlaka muadili işyurdu ürünlerinin de satışının yapılması gerekmektedir.