İPEKYOLU KALKINMA AJANSINDAN İŞYURTLARINA FİZİBİLİTE DESTEĞİ

 

İşyurtları Kurumu koordinesinde Gaziantep Şehitkâmil Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü için  “Tıbbi Tekstil ve Tıbbi Tamamlayıcı Saglık Ürünlerinin (sarf malzeme) Üretimi” konusunda İpekyolu Kalkınma Ajansına yapılan “Fizibilite Desteği” başvurusu kabul edildi.

Hükümlü istihdamını artırmaya yönelik ve tahliye sonrası aktif işgücü piyasasına katılımını kolaylaştırmaya zemin hazırlayacak işyurdu atölyesinin yapılabilirlik etüdünün hazırlanarak tüm yatırımın maliyetlerinin belirlenmesi ve  ceza infaz kurumlarında mesleki egitim, işyurdu atölyesi ve tesisi konularında farkındalık oluşmak amaçlanmaktadır.

Hükümlülük sürelerini işyurtlarında çalışarak tamamlayan hükümlülerin tahliyeleri sonrası aktif işgücü piyasasına istihdama hazır bireyler olarak nitelikli ve tecrübeli şekilde kazandırılması; böylece suça katılımın önemli sebeplerinden biri olan maddi sorunların belli bir oranda çözüme kavuşturulması; toplumdaki eski hükümlü önyargılarının azaltılması ve istihdam yolunda önlerindeki engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik yeni yatırımların yapılması genel hedefleriyle oluşturulan fizibilite projesine Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenler Sendikası da iştirakçi olarak katıldı.

TRC1 Bölge Planı’nda (2014-2023) " Yaşam kalitesi yüksek, beşeri sermayesi güçlü, rekabetçi ve yenilikçi, Ortadogu'nun çekim merkezi İpekyolu" vizyonu dogrultusunda belirlenen önceliklerde bölgenin kalkınması açısından önemli fırsatlardan yararlanmasına yer verilmistir. Sosyal uyum ve sosyal dışlanma ile mücadeleye  yönelik projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi kapsamında, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İsyurtları Kurumunun hazırlayacağı fizibilite doğrultusunda Gaziantep Şehitkamil Açık Ceza İnfaz Kurumunda bir işyurdu atölyesi kurmayı hedeflemektedir. Bu hedef, bölgenin işgücü ve hükümlü  istihdamının artmasına katkı sağlayacağı gibi üretimde  kalitenin yükselmesine imkan verecektir.

Mesleki ve teknik eğitim, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olan nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinde önemli araçlardan biridir. Böylece, mesleki ve teknik eğitime tabi tutulan hükümlü ve tutukların potansiyelinin değerlendirilmesi suretiyle bölgenin ihtiyaç duydugu nitelikli ara elemanların istihdama kazandırılması gerçekleşecektir. Bu projede toplumsal hayata katılmakta güçlük çeken dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarının artması hedeflenmektedir.Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının korunup geliştirilmesi veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri amacına yönelik olarak çalışmalarını sağlamak üzere; işyurtları açmak ve bunların bütün mali ve idari işlerini bir merkezden düzenlemek ve yönetmek amacıyla İşyurtları Kurumu kurulmuştur. Bu amaç  doğrultuda “Tıbbi Tekstil ve Tıbbi Tamamlayıcı Sağlık Ürünlerinin (sarf malzeme) Üretimi Fizibilitesi” gerçekleştirerek Gaziantep Şehitkamil Açık Ceza İnfaz Kurumunda kurulacak bir tekstil atölyesi hükümlülerin meslek sahibi olarak işgücü piyasasına katılmalarını destekleyecektir.

İpekyolu Kalkınma ajansı İşyurtları kurumu tarafından teşekkür amacıyla ziyaret edilerek, ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilebilecek projeler için görüş alış verişinde bulunuldu.