İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMAYA İLİŞKİN REHBER KİTAPÇIK HAZIRLANDI

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından; işyurdu çalışanları ve yürüttükleri faaliyetler dikkate alınarak, 2019 yılı Mart ayı itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat doğrultusunda kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama işlemi yapılmasına yönelik düzenlemeler hakkında bilgi verilmesi maksadıyla bir "Rehber Kitapçık" hazırlanmıştır.

Çalışmanın ilk kısmında 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile ilgili ikincil mevzuatın yasaklama işlemine ilişkin kısımları sunulurken, ikinci kısımda yasaklama işlemleri esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında kısaca bilgiler verilmiştir.


"Rehber Kitapçığı" indirmek için tıklayınız