Hükümlü ve Tutuklular ile İşyurdu Personeline Yönelik Kar Payı Dağıtımına Başlandı

Ceza infaz kurumlarında bulunan ve işyurdu faaliyetlerine katılmak suretiyle  üretime katkı sağlayan hükümlü ve tutuklulara, çeşitli unvanlardaki serbest işçilere, işyurdu faaliyetlerinde mesaisinden istifade edilen diğer genel bütçe personeline, ekonomik katkı sağlamak ve çalışanların motivasyonlarını artırarak daha verimli çalışmaya teşvik etmek amacıyla kar payı dağıtımı yapılmaktadır.  

Bu kapsamda; işyurdunun yıllık kâr marjı ve çalışan personelin işyurdundaki görevlerinin önem ve güçlüğü dikkate alınarak, İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunca belirlenmiş puanlama sistemine göre 2018 mali yılı için tespit edilen kar payı tutarlarının ödenmesi, İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun 07/08/2019 tarihli ve 2019/31 sayılı kararıyla  uygun görülmüş olup, bu tarih itibariyle dağıtımı yapılmaya başlanmıştır.

Yine bu kapsamda; 2018 mali yıl için Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüklerinde  üretime katkı sağlayan toplam 71.975 kişiye kar payı dağıtımı yapılacaktır. Bu sayının 59.150 kişisini hükümlü ve tutuklular oluşturmakta ve bu da toplam kar payından faydalanan kişi sayınının %82’sine tekabül etmektedir.