Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Tarafından Düzenlene Logo Tasarımı Ve Slogan Yarışması Sonuçlandı

Kuruma ait kimlik unsurlarının ve değerlerinin doğru bir şekilde yansıtılması ve Kurum karakterinin özlü bir şekilde ifade edilmesi için kullanılacak uygun niteliklere sahip logo ve sloganı bulmak için düzenlenen yarışma 17 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla sonuçlanmıştır.

Başkanlığımıza gönderilen eserler Kurum bünyesinde oluşturulan komisyon marifetiyle 15 Mayıs 2019 tarihinde ön değerlendirmeye tabi tutulmuş; ön değerlendirme sonuçlarına göre şartnamede belirtilen kurallar uyarınca tam ve eksiksiz olarak tarafımıza ulaşan başvurular nihai değerlendirmeye alınmıştır. Ancak yapılan inceleme sonunda değerlendirmeye esas eser bulunamamıştır.

Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.