CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU KONSİNYE SATIŞ İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

İç kantin, dış kantin, adliye kantini, satış yerleri ve diğer satış yapılan ünitelerinde gerçekleştirilecek olan konsinye satış işlemlerinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi ile uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan “Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik” 1 Kasım 2018 tarihi itibariyle Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Konsinye satış sözleşmesi yapılmasının temel amacı, hükümlü ve tutuklular ile kantinlerden yararlanan diğer kişilerin ihtiyaçlarının daha kolay ve kamu maliyesine yük getirmeden sağlanmasıdır.

Konsinye satış sözleşmesi kapsamında bırakılan ürünlerin mülkiyeti satış işlemi gerçekleşene kadar bu ürünü satış birimine bırakan konsinyatör firmaya aittir. Bu ürünün satılamaması veya raf ömrünü doldurması durumunda konsinyatör firma tarafından iade alınacaktır.

 

Yönetmeliğin tam metni için burayı tıklayınız