2019 Yılı Kurban Organizasyonu Değerlendirme Raporu

2019 YILI KURBAN ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU

İşyurtları Kurumu tarafından gerçekleştirilen 2019 yılı “Kurban Organizasyonu” nu çeşitli yönlerden değerlendirmek üzere toplam 209 katılımcıya 15 tanesi çoktan seçmeli ve 1 tanesi açık uçlu olmak üzere toplam 16 sorunun yöneltildiği bir anket uygulanmıştır.


Anketin birinci bölümünde katılımcılara organizasyon hakkında nasıl haberdar olduklarına ilişkin bir soru yöneltilmiş ve seçenek olarak “Sosyal Medya”, “Web Sitesi”, “Resmi Yazı”, “Telefon”, “Afiş/broşür” ve “Çevre” ifadeleri, cevap bölümüne yerleştirilmiştir.


Bu birinci bölüme yanıt verenlerin;
% 2,22’si sosyal medya;
% 8,33’ü web sitesi;
% 28,33’ü resmi yazı;
% 7,78’i telefon;
% 2,78’i afiş ve broşürler;
% 50,56’sı ise çevre aracılığıyla haberdar olduklarını beyan etmişlerdir.


Bu sonuçlar bir önceki yıl alınan sonuçlarla karşılaştırıldığında ise, katılımcıların bu yıl sosyal medya üzerinden haberdar olma oranlarının üçte bir oranında düşmüş olduğu; çevreden öğrenme ve web sitesinden öğrenme oranlarının düşmesine karşılık resmi yazı yoluyla öğrenme oranının buna nispeten yükselmiş olduğu görülmektedir. Bu sonuç, resmi yazı kanalının organizasyon hakkında teşkilatın bilgilendirilmesinde en önemli kanal olduğuna işaret etmektedir. 


İkinci bölümde, katılımcıların organizasyonun başından sonuna kadar olan süreç hakkındaki düşüncelerini tespit etmeye yönelik 5’li derecelendirilmiş 14 soru yöneltilmiştir.


Her soruya karşılık ayrılan bölüme “mükemmel”, “çok iyi”, “iyi”, “orta” ve “zayıf” seçeneklerinden birini işaretlemeleri istenmiştir. Aşağıda analiz tablosu verilen ankete verilen yanıtlar değerlendirildiğinde organizasyona ait her iş ve işlem hakkında ortalamanın üzerinde bir memnuniyet olduğu görülmektedir.


Ayrıca anket sonunda katılımcılardan organizasyon hakkında görüş ve önerilerini belirtmeleri için yer ayrılmıştır. Anket sonundaki görüş ve öneriler bölümünü yanıtlayan katılımcıların büyük bölümü memnuniyetlerini dile getirmiş, az sayıda kişi ise çeşitli konularda eleştirilerini ve çözüm önerilerini paylaşmıştır. Bu bölümü yanıtlayan katılımcılar tarafından;


Kesim esnasında kendisi veya kurban ortağı gelmeyen katılımcılar nedeniyle yaşanan zaman kaybının önlenmesi için gelmeyenlerin sıranın sonuna eklenmesini, onların yerine sıradaki kesime geçilmesi,
Dijital sıramatik kullanılması ve böylece herkesin sırasının takip edebilmesi,
Kesim bölümünde oluşan kalabalığın önlenmesi için kurban sahiplerinin kesim yerine gruplar alınmasının ve sırası gelmeyen kimsenin o bölüme geçirilmemesi,
Bekleme bölümünde yeterli oturma alanı temin edilmesi,
Araç otoparkının yeterli düzeye çıkarılması,
Kesim için bekleyen ve kesimi yapılan kurbanlıkların kamera ile görüntülenmesi ve bekleme alanındaki bir ekrandan canlı olarak izlenmesinin sağlanması,
Ortak kurban keseceklerin ortaklar hakkında bilgi edinmesinin sağlanması,

 

Talep edilmiştir.

 

Fotoğraflar