2018 YILI KURBAN ORGANİZASYONU MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRMESİ TAMAMLANDI

 

İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen 2018 yılı kurban organizasyonuna katılanların çeşitli açılardan memnuniyet durumlarını değerlendirmek amacıyla uygulanan anket sonuçları değerlendirildi.

Anketin birinci bölümünde katılımcılara organizasyon hakkında nasıl haberdar oldukları sorusu yöneltilmiş ve seçenek olarak Sosyal Medya, Web Sitesi, Resmi Yazı, Telefon, Afiş/broşür ve Çevre ifadeleri cevap bölümüne yerleştirilmiştir.

Bu birinci bölüme yanıt verenlerin % 6,74’ü sosyal medya; % 15,73’ü web sitesinden; % 11,24’ü resmi yazı kanalıyla; % 3,37’si telefonla; % 1,12’si afiş ve broşürlerden; % 61,80’i ise çevre aracılığıyla haberdar olduklarını beyan etmişlerdir.

İkinci bölümde, katılımcıların organizasyonun başından sonuna kadar olan süreç hakkındaki düşüncelerini tespit etmeye yönelik 14 soru yöneltilmiştir.

Her soruya karşılık ayrılan bölüme mükemmel, çok iyi, iyi, orta ve zayıf seçeneklerinden birini işaretlemeleri istenmiştir. Ayrıca anket sonunda katılımcılardan organizasyon hakkında görüş ve önerilerini belirtmeleri için yer ayrılmıştır.

Ankete verilen yanıtlar değerlendirildiğinde organizasyona ait her iş ve işlem hakkında ortalamanın üzerinde bir memnuniyet olduğu görülmektedir.

Anket sonundaki görüş ve öneriler bölümünü yanıtlayan katılımcıların büyük bölümü memnuniyetlerini dile getirmiş, az sayıda kişi ise olumsuz görüşlerini ve çözüm önerilerini paylaşmıştır. Bu bölümü yanıtlayan katılımcılar tarafından;

Kesim esnasında kendisi veya kurban ortağı gelmeyen katılımcılar nedeniyle yaşanan zaman kaybının önlenmesi için gelmeyenlerin yerine sıradaki kesime geçilmesi,

Sözlü uyarılara rağmen kesim bölümünde oluşan kalabalığın önlenmesi için başka tedbirler alınması,

Derinin ve hayvanın baş kısımlarının kurban sahiplerine teslimde sorunlar yaşandığı,

İfadelerine yer verilmiştir.

Değerlendirme sonrası bir açıklama yapan İşyurtları Kurumu Başkanı Murat Atan, uzun bir hazırlık süreci sonunda yüzlerce personel ve hükümlünün yoğun emeğiyle gerçekleşen 2018 yılı kurban organizasyonunun başarıyla tamamlandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Organizasyon sonunda gelen eleştirilerin dikkate alındığını da dile getiren Atan, kurban derilerinin ve sakatatlarının Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünce satışının yapıldığını ve gelirinin aynı kurumda yapılmakta olan mescit inşaatı için kullanılacağını açıkladı.

 

2018 KURBAN ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU
DEĞERELENDİRME
KRİTERLERİ
Mükemmel
(5)
Çok İyi
(4)
İyi
(3)
Orta
(2)
Zayıf
(1)
Fikrim yok
(0)
n Ort %
1.Organizasyon öncesi bilgilendirme
çalışmalarının
yeterliliği
47 21 14 4 4   90 4,14 82,89
52,22 23,33 15,56 4,44 4,44        
2.Organizasyonun
 tanıtımında kullanılan
 görsel araçların işlerliği
41 20 17 9 1   90 3,94 78,89
45,56 22,22 18,89 10,00 1,11        
3.Organizasyona
katılabilme kolaylığı
38 12 16 10 13   90 3,54 70,89
42,22 13,33 17,78 11,11 14,44        
4.Organizasyon yerinin
uygunluğu
58 24 4 3 1   90 4,50 90,00
64,44 26,67 4,44 3,33 1,11        
5.Organizasyon
Planının işleyişi
53 23 6 4 4   90 4,30 86,00
58,89 25,56 6,67 4,44 4,44        
6.Organizasyonun
Verimliliği
50 28 5 1 5   90 4,27 85,33
55,56 31,11 5,56 1,11 5,56        
7.Kurbanlık Fiyatlarının
Uygunluğu
41 15 22 10 2   90 3,92 78,44
45,56 16,67 24,44 11,11 2,22        
8.Ödeme Yönteminin
uygunluğu
52 18 16 3     89 4,29 85,78
58,43 20,22 17,98 3,37 0,00        
9.Kurbanlıklar Hakkında
bilgilendirme
52 20 6 5 4   90 4,13 82,67
57,78 22,22 6,67 5,56 4,44        
10.Hijyen Kuralları
bakımından uygunluk
52 25 6 3 3   90 4,30 86,00
57,78 27,78 6,67 3,33 3,33        
11.Sağlık Kuralları
bakımından uygunluk
51 23 10 2 3   89 4,27 85,33
57,30 25,84 11,24 2,25 3,37        
12.Organizasyonda
görevli Personelden
Memnun Kalma
53 27 5 2 3   90 4,39 87,78
58,89 30,00 5,56 2,22 3,33        
13.İş Sağlığı ve
Güvenliği Bakımından
Uygunluk
54 19 8 4 4   89 4,24 84,89
60,67 21,35 8,99 4,49 4,49        
14.Karşılama 56 17 7 3 4   87 4,21 84,22
64,37 19,54 8,05 3,45 4,60        
Fotoğraflar