2018 Konya Fuarı

İŞYURTLARI KONYA ÜRÜN VE EL SANATLARI FUARI AÇILDI

 

Adalet Bakanlığına bağlı bir kurum olan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin salıverilmelerinden sondaki yaşamlarını idame ettirmelerini sağlayacak bir meslek veya sanat kazandırmak amacıyla uygulama ağırlıklı işbaşında meslek eğitimi çalışmaları yapan bir kamu kurumudur.

İşyurtları Kurumu ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla sürdürülen işbirliğini güçlendirmek ve hükümlü ve tutuklu tarafından 180’den fazla iş kolunda yürütülen eğitimler sırasında ortaya çıkan; gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürünü sergilemek ve satışını yapmak üzere ülkenin farklı illerinde fuarlar düzenlemektedir.

2018 yılının son fuarı da Konya İlimizde 18 Ekim 2018 tarihinde Konya Kılıçarslan Meydanında açıldı. Saat 11.00’de yapılan açılış törenine Konya Valisi Yakup Canbolat,  Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1inci Daire Başkanı Halil Koç, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1inci Daire Üyesi Yaşar Şimşek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2nci Daire Üyesi Mehmet Akif Ekinci, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, Personel Genel Müdürü Mehmet Arı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Daire Başkanı Murat Atan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Muşmal, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Konya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Eyüp Mergen, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mevlüt Gülbudak, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ; Konya İli yargı çevresi, Kamu kurumları ve yerel yönetim temsilcileri ile basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreni, İşyurtları Kurumu tanıtım filmi, mehteran ve yöresel halkoyunları gösterisi ile devam etti. Ardından açılış konuşmaları yapıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ev sahibi sıfatıyla tüm konuklara,  “Ceza İnfaz kurumlarında hükümlü veya tutukluların işyurtlarında ürettikleri ürünlerin tanıtımı ile satışının yapılacağı “Hz. Mevlana diyarı, Gönüllerin Şehri” Konya ilimizde ilki düzenlenen ''İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz.” diyerek başladığı konuşmasını; “Çağımızın Ceza Adalet Sistemi, hükümlünün cezasını çekmesi, toplumdan soyutlanıp hapsedilmesi fikri yerine, kişinin üretken, vatanına, milletine, devletine ve nihayetinde topluma faydalı insan yetiştirme amacı üzerine kurulmuştur. Gönüllerin Şehri Konya'mızda düzenlenen İşyurtları Fuarı 24 Ekim 2018 tarihine kadar açık kalmaya devam edecek olup vatandaşlarımızın ziyareti bizleri mutlu edecektir. Ürünlerimizin üretiminde ve sergimizin organizasyonunda emeği geçen işyurtları personeli ile hükümlü ve tutuklulara, bu organizasyonda vermiş oldukları desteklerden dolayı Konya Valimize ve çalışma arkadaşlarına, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve değerli çalışma arkadaşlarına, Karatay, Selçuklu ve Meram İlçe Belediye Başkanlarımıza ve değerli çalışma arkadaşlarına, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne,  Medaş Genel Müdürlüğüne, Fuarın Tanıtımında katkıları bulunan yerel basın ve medya kuruluşlarına, katılımlarınız sebebiyle siz değerli misafirlerimize teşekkür eder, saygılar sunarım” diyerek tamamladı.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, tüm protokolü, katılımcıları ve Konyalıları selamlayarak başladığı konuşmasına, bu fuarın Konya’da yapılıyor olmasına ayrıca önem atfettiğini belirterek devam etti. Atan, “Konya’nın her dönemde devletimizin önemli başkentinin olmasının yanı sıra gönül başkenti olması nedeniyle, insani değerlerin de kıymetli olduğu, saygının sevginin ve muhabbetin her zaman öncelikli olduğu bir ilimizdir. Mevlana’nın anlayışı ile insana insan olduğu için değer veren, suçluya değil suça yönelen, öteleyen değil kabul edip içselleştirerek sorunları çözen anlayışın merkezidir. İşte kurumumuz da bir nevi Mevlana’nın öğretisinin kamusal alanda vücut bulmuş halidir. İşyurtlarının suçlunun cezasını infaz ederken yeniden topluma ıslah olmuş bir birey olarak dönmesi için gayret gösteren, bu minvalde 301 işyurdu müdürlüğü ile kendini bu insanların eğitime adamış infaz ve koruma memurundan müdürüne tüm çalışanları ile insanca yaklaşımın merkezi olmasıyla dünyada örnek uygulamalardan olduğunu; “az zamanda çok iş” felsefesi ile üretmenin soğuk demir parmaklıkların sıcak yüzüdür.” şeklinde konuştu.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz da tüm protokolü ve katılımcıları selamladıktan sonra, suçun tamamen yok edilmesinin mümkün olmadığını, önemli olanın suçun işlenmesinin kontrol altında tutulması ve tekrarını önlemek olduğunu, suçun karşılığı olan hapis cezasını insan onuruna yakışır şekilde infaz edilmesinin temel gereklilik olduğunu, ceza infaz kurumlarından ayrılan tutuklu ve hükümlülerin kuruma ilk geldikleri ana göre ruhen ve bedenen daha olumlu değerler ve erdemler ile topluma dönmelerinin en büyük öncelikleri olduğunu, bir hukuk adamı olarak toplumsal adaleti sağlamadaki görev ve sorumlulukları olduğunu söyledi. Yılmaz daha sonra ceza infaz kurumlarında 37.000 civarında tutuklu ve hükümlünün değişik seviyelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ettiğini, birçok hükümlü ve tutuklunun okuma yazma kurslarından doktora yapmaya varıncaya kadar her aşamada eğitiminin sürdüğünü söyleyerek, birçok hükümlü ve tutuklunun ceza infaz kurumunda öğrendikleri meslekleri ceza infaz kurumlarından çıktıklarında da devam ettirdiklerini belirterek konuşmasını tamamladı. 

Daha sonra kürsüye gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,   “Kılıçarslan şehir meydanı bugüne kadar önemli birçok etkinliğe ve organizasyona ev sahipliği yaptı ama bugün bizleri burada bir araya getiren fuarın anlamının çok farklı ve büyük olduğuna inanıyorum. Buradaki kardeşlerimizin üretim sürecinde yer alması ve bir şeyler yapma gayreti içerisinde bulunması bir yeniden başlangıç anlamı taşıyor. Toplumumuzun ve bireylerimizin daha da güçlenmesine ve gelişmesine de önemli katkı sağlıyor” diyerek emeği geçen tüm çalışanlara ve el emeği göz nuru ürünleriyle fuara katılan tutuklu ve hükümlülere teşekkür etti.

Hakimler ve Savcılar 1inci Daire Başkanı Halil Koç da konuşmasında, "Hükümlülerin özgürlüğe kavuşması ile toplumsal hayata uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürmeleri için meslek sahibi olmaları amacıyla kurulan İşyurtları Kurumu, farklı iş kollarında üretmiş oldukları ürünlerinin hem tanıtımı hem satışı amacıyla başlatmış olduğu bu fuar geleneği ile bu kez bugünden itibaren 1 hafta süre ile Konyalı hemşerilerimize hizmet verecektir” diyerek fuarın organizasyonunda emeği olan herkese teşekkürlerini iletti.

Adalet Bakanı Yardımcısı Selahattin Menteş tüm protokolü ve katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında, 2003 yılından bu yana ceza infaz kurumlarımızda dünya standartlarının üzerinde iyileştirme çalışmalarının yapıldığından bahisle hükümlü ve tutuklular için psiko-sosyal programlarının oluşturulduğu, ceza infaz kurumlarında yapılan her işleme karşı yargı denetimlerinin açıldığı,  ceza infaz kurumlarının fiziksel durumlarının iyileştirildiği, çocuklara, kadınlara psikolojik rahatsızlığı bulunanlara özgü kurumlar inşaa edildiği, tüm bunların yapılan iyileştirme çalışmalarına örnek teşkil ettiğini söyledi. Menteş ayrıca 2017 yılında 7 ayrı şehirde düzenlenen fuarlara yaklaşık 600000 (Altıyüzbin) kişinin katıldığını, 2018 yılında da 3 ayrı şehirde düzenlenen fuarlara yoğun katılımın gerçekleştiğini söyledi. Konuşmasına, Fuara teşriflerinden ve desteklerinden dolayı değerli protokol üyelerine ve katılımcılara, fuara ev sahipliği yapan Konya Cumhuriyet Başsavcılığa, Konya Valiliğine, Konya Büyükşehir Belediyesine, Selçuklu ve Meram Belediyelerine, emeği geçen personele, tutuklu ve hükümlülere teşekkür ederek ve Fuarın hayırlı ve bereketli geçmesini temenni ederek son verdi.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş da konuşmasında, işyurtları sisteminin, kişiyi tamamen toplumdan tecrit etmeden, bağlı olduğu ailesi ve yakınlarına fazla zarar vermeden, onu sosyal ortamdan fazla uzaklaştırmadan; ceza infaz sisteminin gereği olarak çalıştırılmasını, bu kişinin yeniden sosyal ortama adapte edilmesini, aynı zamanda onun kazanç ve sosyal güvence elde etmesini sağlamak üzere başarılı bir uygulama olduğunu söyledi.

Son konuşmacı olarak kürsüye gelen Konya Valisi Yakup Canbolat da konuşmasında "Bu fuarda, hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıdadan tekstile, değerli taş işlemeciliğinden ahşap hediyelik eşyaya ve ayakkabıdan çantaya kadar yüzlerce çeşit ürün sergilenmekte ve satışı yapılmaktadır. Bu fuar Konyalı hemşerilerimize ve çevre illerden gelen misafirlerimize güzel bir etkinliği görmelerini ve sergilenen eserler/ürünlerle buluşmalarını sağlayacaktır. Açılışını yapacağımız Ürün ve El Sanatları Fuarının hayırlı olmasını temenni ediyor, Konya’mızda bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde, başta emir ve talimatları olan Sayın Adalet Bakanımıza, Bakanlığımızın kıymetli yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi gerçekleştirilerek ürün ve el sanatları fuarı resmen açıldı. Ardından heyet hep birlikte stantları gezerek incelemelerde bulundu.

68 ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüğünde ortaya konulan ürünlerin sergilendiği ve yaklaşık 230 personelin görev yapacağı ürün ve el sanatları fuarı 18-24 Ekim 2018 tarihleri arasında Konyalıları konuk edecek.

Fotoğraflar