Ticari Ünitelerin Aralık Ayı Kira Artış Oranı %17,71 Olarak Açıklandı
 853
   Bakanlığımıza tahsisli muhtelif hizmet binalarında İşyurtları Kurumu adına ilgili idarelerce kiralanan yemekhane, kafeterya, çay ocağı, kantin, baz istasyonu, ATM, banka, PTT şubesi vb. ticari ünitelerden, 2019 - 2020 Aralık ayları içinde yer teslim yapılan ve kira sözleşmeleri gereğince yıllık kira artış zamanı gelenlerle ilgili olarak,
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 03/12/2021 tarihinde kira artış oranı açıklanmıştır. Buna göre, bahse konu ticari ünitelerin kiracılarının Aralık ayı için % 17,71 oranında (TÜFE- Oniki aylık ortalaması) yıllık kira artışı yaparak, vadelerini geciktirmeden kira bedellerini İşyurtları Kurumunun ilgili hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.
          İlgili idarelere ve kiracılara önemle duyurulur.


Detaylı bilgi: https://www.tuik.gov.tr/
 
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018