TİCARİ ÜNİTELER NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI %13,18 OLARAK AÇIKLANDI
 128

      Bakanlığımıza tahsisli muhtelif hizmet binalarında İşyurtları Kurumu adına ilgili idarelerce kiralanan yemekhane, kafeterya, çay ocağı, kantin, baz istasyonu, ATM, banka, PTT şubesi vb. ticari ünitelerden, 2019 - 2020 Nisan ayları içinde yer teslimi yapılan ve kira sözleşmeleri gereğince yıllık kira artış zamanı gelenlerle ilgili olarak,
        Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 05/04/2021 tarihinde kira artış oranı açıklanmıştır. Buna göre, bahse konu ticari ünitelerin kiracılarının Nisan ayı için % 13,18 oranında (TÜFE- Oniki aylık ortalaması) yıllık kira artışı yaparak, vadelerini geciktirmeden kira bedellerini İşyurtları Kurumunun ilgili hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.
          İlgili idarelere ve kiracılara önemle duyurulur.

  Detaylı bilgi: https://www.tuik.gov.tr/
 

 

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018