TİCARİ ÜNİTELER OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI %12,28 OLARAK AÇIKLANDI
 614

Bakanlığımıza tahsisli muhtelif hizmet binalarında İşyurtları Kurumu adına ilgili idarelerce kiralanan yemekhane, kafeterya, çay ocağı, kantin, baz istasyonu, ATM, banka, PTT şubesi vb. ticari ünitelerden, 2019 - 2020 Ocak ayları içinde yer teslimi yapılan ve kira sözleşmeleri gereğince yıllık kira artış zamanı gelenlerle ilgili olarak,
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 04/01/2021 tarihinde kira artış oranı açıklanmıştır. Buna göre, bahse konu ticari ünitelerin kiracılarının Ocak ayı için % 12,28 oranında (TÜFE- Oniki aylık ortalaması) yıllık kira artışı yaparak, vadelerini geciktirmeden kira bedellerini İşyurtları Kurumunun ilgili hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.

İlgili idarelere ve kiracılara önemle duyurulur.


Detaylı bilgi: https://www.tuik.gov.tr/

 

 

 

 

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018