KONSİNYE BİLGİ KILAVUZLARI
 9245
Konsinye Bilgi Kılavuzları
1 Konsinye Satış Sözleşmesi Başvuru Kılavuzu
2 Örnek Başvuru Şartnamesi
3 Örnek Konsinye Satış Sözleşmesi

 

 

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018