KONSİNYATÖR FİRMALARA DUYURULAR
 5773

KONSİNYATÖR FİRMALARA DUYURULAR

Sıra No

 Duyurunun Konusu

1

Konsinyatör Firmalar Tarafından 2020 Yılının Ocak Ayında Yetkili Satıcılık Belgelerinin Kuruma Sunulması

2

Konsinyatör Firmaların Ürün Ekleme Başvurusunun Geçici Olarak Durdurulması

3

Ürün Güvenliğine Yönelik Bilgi ve Belgelerin En Kısa Sürede Kuruma Ulaştırılması

4

Konsinyatör Firmalarca Ürün Kataloglarının Hazırlanması Ve En Kısa Sürede Kuruma Ulaştırılması ve Ekleri

a. Ürün Kataloğu Hazırlama Kuralları
b. İşyurtdu Müdürlükleri İçin Konsinye Ürün Kataloğu
c. İl Trafik Plaka Kodları
d. Coğrafi Bölgeler Haritası

5

Ülkemizde Faaliyet Gösteren ve Yabancı Uluslararası Şirketlerin Ortağı Olduğu Şirketlerden Konsinye Satış Başvurularında Kullanılmak Üzere Alınacak Yetki Belgeleri

6

Konsinye Satış Sisteminde Fiyat Değişiklikleri Duyuruları

7

Çalışma Planı ve İletişim Bilgileri Formunun En Kısa Sürede Kuruma Ulaştırılması

8

Konsinyatör Firmaların Ürün Ekleme ve Coğrafi Genişleme Başvurusunun Geçici Olarak Durdurulması Kararı

9

Konsinye Satış Sistemindeki Paydaşlarımızla COVİD-19 Salgını Sürecindeki Gelişmeler Hakkında Duyuru

10

Konsinye Mevzuatı Geliştirme Çalışmaları

11

Konsinyatör Firmaların Ürün Ekleme ve Coğrafi Genişleme Başvurusunun Geçici Olarak Durdurulması Kararı-2

12

Konsinye Satış İrsaliyelerinde Ürünlerin Konsinye Olarak Teslim Edildiğine Dair İbarenin Yer Alması Hk

13

Barkod Degisikliginin KEP ile Kuruma Bildirilmesi

a. Barkod Değişikliği Bilgi Formu

14

Ürün Bilgi Formu Düzenlenmesi

 

             15

Ürün Ekleme Başvurusunda Kullanılacak Standart Formlar
15.1. Ürün Ekleme Başvurusuna İlişkin Açıklamalar 
15.2. Ürün Ekleme Başvurusu Talep Dilekçesi 
15.3. Ürün Ekleme Başvurusunda Sunulacak Belgeler Listesi 
15.4. Ürün Bilgi Formu 

15.5.  Ürün Teknik Bilgi Formları

15.5.1.  Tuvalet Kağıdı Ürün Bilgi Form

15.5.2.  Çöp Torbası Ürün Bilgi Form

15.5.3.  Sabun Ürün Bilgi Form

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018