İmalatçılar / Yetkili Satıcılar İçin Elektrikli Eşyaların Konsinye Satış Başvurusu
 1283

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Yüksek Kurulunun 01/07/2020 tarihli ve 2020/27-39 sayılı kararı ile elektrikli eşyalara ilişkin konsinye başvurusu duyurusunun yayımlanmasına karar verilmiştir.

Bu başvuru kapsamında imalatçılar/üreticiler ile yetkili satıcılar sadece televizyon, buzdolabı, elektrikli su ısıtıcısı/kettle, saç kurutma makinesi, vantilatör ile kulaklı küçük el radyosu için son başvuru tarihine kadar konsinye satış başvurusu yapabileceklerdir.

Başvuru sahipleri en az üç farklı ürün türünü teklif etmek zorunda olup başvuru şartnamesinde belirtilen kriterlere uygun olmayan başvurular reddeilecektir. Ayrıca teklif edilen elektrikli eşyalar, satış sonrası hizmetler ve garanti ile diğer teknik yeterlik kriterlerini sağlamalıdır.

Başvuru sahibi tüm Türkiye’de veya bir ya da birkaç coğrafi bölgede konsinye satışı gerçekleştirmek üzere başvuru yapacaktır. Kurum konsinye satış uygulamasına geçiş süreci hakkında konsinyatör firmayı bilgilendirecek ve firma bu bilgilendirme çerçevesinde gerekli iş programını hazırlayarak satış işlemlerini gerçekleştirecektir. Bu başvuru kapsamında ticari bölge için satış başvurusu yapılamayacaktır.

Başvuru şartnamesinin 6.4. maddesi gereğince başvuru son tarihi 04/08/2020 saat17.30'a kadar uzatılmıştır.

Konuya ilişkin duyuru 04/07/2020 tarihli ve 31175 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru metni için tıklayınız

 

NO

DOKÜMANLAR

1

Başvuru Duyurusu

2

Konsinye Satış Sözleşmesi Başvuru Şartnamesi

3

Konsinye Satış Sözleşmesi Tasarısı

4

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Bünyesindeki Kantinlerde Konsinye Satış İşlemlerinin Uygulanmasına Yönelik Gizlilik Sözleşmesi

5

Konsinye Başvurusu / Talep Mektubu

6

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Ürün Satış Fiyatı, Konsinye Satış Geliri ile Reyon Kullanma Bedeli Teklif Formu

7

Başvuru Sahibinin Konsinye Satış Yapmayı Talep Ettiği Kantinler ile Ürün Dağıtım Ağına İlişkin Açıklama Dokümanı

8

Ürün Bilgi Formu

9

Televizyonlara İlişkin Garanti Beyanı Standart Formu

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018