COVID -19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi
 6271

COVID-19 salgınının kamu ihale sözleşmelerine etkisine ilişkin Cumhurbaşkanlığının 2020/5 sayılı Genelgesi 2/4/2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, Genelge "Dokümanlar" kısmında yer almaktadır.

Başvuru yapılması halinde Genelgeye göre işlem yapılması gerekmektedir.

Tüm İşyurdu Müdürlüklerine duyurulur.

Dökümanlar

2020/5 sayılı Genelge
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018