Koordinatör
Bilgi Tekn. ve Kurumsal Veri Koordinatörü
Coşkun MUTLU

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018