Mevzuat

Kanun

703 sayılı KHK kapsamında 4301 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler ile 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan düzenlemelere ilişkin karşılaştırma tablosu
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna ilişkin 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan düzenlemeler
Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumuna İlişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş Ve İdaresine İlişkin Kanun
Cezaevleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar Ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun
Hapishane Ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun
Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

Yönetmelik

Konsinye Usül ve Esasları (Yürürlükten Kaldırıldı)
Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller
İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Ve İşyurtlarının İdare Ve İhale Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 27.12.2005 Sayısı: 26036)

Genelge

Genelge Ekleri
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu 14/01/2010 Tarihli 137/3 nolu Genelge

Uluslararası Kurallar

Uluslararası Kurallar

Yönerge

İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarında Kullanılan Maliyet Hesapları İle Tutulacak Defter ve Belgelerin Düzenlenmesine Dair Yönerge Ekleri
İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarında Kullanılan Maliyet Hesapları İle Tutulacak Defter ve Belgelerin Düzenlenmesine Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarında Kullanılan Maliyet Hesapları İle Tutulacak Defter ve Belgelerin Düzenlenmesine Dair Yönerge

Protokoller

Adalet Bakanlığı İle Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Arasında Hükümlülere Mesleki Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Protokol
Tutuklu ve Hükümlülere İş Makineleri Eğitimi Verilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü
İşyurtları Kurumu ve Ankara Ptt Başmüdürlüğü Arasında İşyurtlarının Ptt Kargo Gönderilerinin Verimliliği Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü
Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim ve Öğretim İşbirliği Protokolü
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arasında İş Birliği Protokolü
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ile BRİSA Akademi Arasında İş Birliği Protokolü
Adalet Bakanlığı İle Tarım ve Orman Bakanlığı Arasında İşyurdu Çalışmalarının Desteklenmesi Konusunda İş Birliği Protokolü
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ile Eczacıbaşı Profesyonel Arasında Gıda Üretimi ve Sunumu Alanında Faaliyet Gösteren İşyurdu Müdürlüklerinin Hijyen Kalitesinin Arttırılması Konusunda İş Birliği Protokolü
Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı Arasında tutuklu ve Hükümlüleri Topluma Kazandırmak Amacıyla İş Makineleri Operatörlük Kursu Verilmesine İlişkin Protokol
Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Arasında Hükümlü ve Tutukluların Mesleki Yeterliliklerinin Belgelendirilmesine İlişkin Protokol
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ile Türk Patent ve Marka Kurumu Arasında Ortak İşbirliği Esas ve Usullerini Düzenleyen Protokol
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ile Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Arasında "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım" Alanında Ceza İnfaz Kurumunda Bulunan Hükümlülere Yönelik Meslek Edindirme Kurslarına Dair Esas ve Usulleri Düzenleyen Protokol
İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığının Ticari Ünite Kiralamalarında Yetkilendirildiği Protokol
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018