2015 Ankara Fuarı
 4165
2015 Ankara Fuarı

AZERBAYCAN VE MACARİSTAN ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİNİN KATILDIĞI “İŞYURTLARI KURUMU ANKARA FUARININ” AÇILIŞI ADALET BAKANI SAYIN KENAN İPEK TARAFINDAN YAPILDI.

          Ankara’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve hükümlülerin el emeği göz nuru ürünlerinin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu “12'nci Ürün ve El Sanatları Ankara Fuarı” bu yıl “Atatürk Kültür Merkezi Tören Alanı”nda açıldı. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen Fuarın açılışı 2 Ekim 2015 tarihinde yapıldı.

          Açılışa; Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit, Adalet Bakanı Sayın Kenan İpek ve eşi Yargı Mensupları Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Nilüfer İpek, 24 üncü Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çicek, Yargıtay Birinci Başkan Vekili Sayın Abdulkadir İlhan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mehmet Akarca, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Sayın Seyfullah Hacımüftüoğlu, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Basri Bağcı, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Sayın Mustafa Erol ve Sayın Yüksel Kocaman, Yargıtay Daire Başkanları, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Daire Üyeleri Sayın Yakup Ata, Sayın Mehmet Durgun ve Sayın İsa Çelik, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Daire Üyesi Sayın Hayriye Şirin Ünsel, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Daire Üyesi Sayın Aysel Demirel, Yargıtay ve Danıştay Üyeleri,  Kamu Denetçisi Sayın Mehmet Elkalkmış, Emniyet Genel Müdürü Sayın Celalettin Lekesiz, Adalet Bakanlığında görevli Genel Müdürler, İç Denetim Başkanı, Müstakil Daire Başkanları, genel müdür yardımcıları, başkan yardımcıları, daire başkanları ve hâkimler, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Harun Kodalak, Sincan Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban Yılmaz, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Orhan Usta, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa Kemal Çokdinç, Ankara ve Sincan Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet savcıları ve hâkimleri, Ankara ve Sincan Adliyesinde görevli hâkim ve Cumhuriyet savcıları, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, daire başkanları ile ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli müdürler ve personelin aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi katıldı.

          Ulusal ve yabancı basın tarafından takip edilen Fuarın açılış konuşmaları; Adalet Bakanı Sayın Kenan İpek ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sayın Enis Yavuz Yıldırım tarafından yapıldı. Açılışta; Azerbaycan Adalet Bakanlığını temsilen Sayın Nizameddin Celilov ve Macaristan Adalet Bakanlığını temsilen Sayın Lourant Sazkolczai konuşma yaptı.

          Bir Kamu Kurumu Olan İşyurtları; Ülkemizin İnsan Kaynağı İhtiyacını En İyi Şekilde Değerlendirerek Sürekli Genişleyen, Kaynakları Verimli Kullanan, Ülkeye Katma Değer Veren Bir Kurumdur.

          Sözlerine kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarak ve ailelerine başsağlığı dileyerek başlayan Adalet Bakanı Sayın Kenan İpek,  kimden gelirse gelsin, kime yönelmiş olursa olsun her türlü şiddete ve terörizme karşı olduklarını, özellikle basın organlarına ve mensuplarına yönelen şiddeti ve saldırıları kabul edilir görmediğini, şiddetin en ağırının kitlesel bir şiddet olan terör olduğunu, Türkiye Cumhuriyetinin, yıllardır belli uluslararası güçlerin de desteklediği bu bölücü hain terör örgütünü önünde sonunda net bir şekilde ortadan kaldıracağını, bundan kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini, Ülke olarak terör sorununun kararlılık ve mücadele azmi ile aşılacağına inandığını ifade etti.

          Adalet Bakanı Sayın Kenan İpek; içinde bulunduğumuz yüzyılda ülkelerin gelişmişlik seviyesinin “insan haklarına”, “evrensel ilkelere” ve “demokrasiye” verdiği önemle ölçüldüğünü, yine bu yüzyılda insan odaklı çalışmaların önem taşıdığını ve başarı kazandığını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan itibaren, insan haklarına saygılı bir devlet olma özelliğini Anayasa ile güvence altına aldığını, bu doğrultuda Ülkemizin insan hakları standartlarının yükseltilmesi için gayret gösteren ülkelerin başında geldiğini, demokrasiyi ve özgürlükleri kısıtlayacağı, ihlal edeceği hatta ortadan kaldıracağı bilinen, belli olan bir yapıya karşı mücadelenin hukuk içinde formülasyonu son dönemde büyük ihtiyaç gösterdiğini, legal görünüm sergileyen ama illegal çalışan ve illegal hedefler belirleyen yapıların genel olarak değerlendirilmesinde halkımızın geniş sağduyusunun ve ferasetinin Devletimizin dayanacağı en büyük güç olacağını belirtti.

          İnsan haklarındaki genel gelişim ve açılım süreçlerinin doğal olarak yargıya ve ceza infaz kurumlarına yansıdığını ifade eden Adalet Bakanı Sayın Kenan İpek, ceza infaz kurumlarının başta sağlık, eğitim, barınma, hukuki yardım ve dış dünyayla iletişim olmak üzere ulusal ve uluslararası standartlara uygun hükümlü ve tutukluların barındırıldığı yerler olarak kabul edildiğini, bu kurumlarda yürütülen çalışmaların “insan haklarına” ve “evrensel ilkelere” uygun olarak sürdürüldüğünü, ceza infaz kurumlarında bulunan bireylerin toplum içinde bulunan tüm bireylerin yararlandığı haklardan yararlandığını, aynı zamanda alacağı “temel eğitim”, “meslek eğitimi” ve “psiko-sosyal” destek ile salıverilme sonrasına hazırlandığını, ceza infaz kurumlarımızda uluslararası alanda gelişmelere uygun olarak son 10-15 yılda infaz alanında son derece yoğun çalışmalar yapıldığını, reform çalışmaları sonucunda Ülkemizde infaz alanında uluslararası standartlara uygun bir “model” oluşturulduğunu, bu çalışmalara ilave olarak toplum içinde rehabilitasyon felsefesini ifade eden “denetimli serbestlik” sisteminin 2005 yılında infaz sistemimize girdiğini, yine “mağdur hakları” noktasında geçtiğimiz süre içinde önemli gelişmeler kaydedildiğini ve Ülkemizde Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak “mağdur koruma sistemi” oluşturulduğunu, bu kapsamda suç nedeniyle yaşadığı sorunlara psikolojik ve maddi açıdan mağdura destek olacak bir sistem bulunduğunu, bu alanda özel eğitim almış personel görev yaptığını belirtti.

          Adalet Bakanı Sayın Kenan İpek konuşmasına devamla, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin toplumsal hayata uyumu ve sorumluluk sahibi bir birey olarak yaşamına devam ettirebilmesi için mesleğinin olması ve işinin bulunması gerektiğini, bu amaçla İşyurtları Kurumunun 1997 yılında kurulduğunu ifade ederek,  1997 yılında 3.214 hükümlünün çalıştığı 156 olan işyurdu sayısının, geçen yıl 242’ye, çalışan hükümlü sayısı 37.090’a ulaştığını, çalışan hükümlü sayısındaki artışın son derece önemli olduğunu, bugün işyurtlarının tecrübe kazanmak ve kendini geliştirmek amacıyla çalışan hükümlü sayısı, hükümlülere sunulan meslek çeşitliliği, ürünlerin kalitesi ve estetiği dikkate alındığında Dünyaya model oluşturduğunu, işyurtlarının geleneksel el sanatlarımızın nesilden nesile aktarılmasını sağlama noktasında bir misyon ifa ettiğini, tarım ve hayvancılık alanında yaptığı yatırımlar ile ülke ekonomisine katkı verdiğini, açılan yüzlerce çeşit meslek kursu ile sanayi ve hizmet sektörünün duyduğu ara eleman ihtiyacını giderdiğini, üretimde bilgisayar teknolojisini kullanarak özel sektöre örnek oluşturması, organik tarım ve hayvancılık çalışmaları ile bu üretim şeklinin ülke genelinde yaygınlaştırılması konularında marka haline geldiğini, bir kamu kurumu olan işyurtlarının Ülkemizin insan kaynağı ihtiyacını en iyi şekilde değerlendirerek sürekli genişleyen, kaynakları verimli kullanan, Ülkeye katma değer veren bir kurum olduğunu, açılışı yapılacak Fuar’da 111 ceza infaz kurumunda meslek eğitim çalışmaları kapsamında üretilen yüzlerce çeşit ürünü görme olanağına sahip olacağımızı, katılan ceza infaz kurumu sayısı, üretilen ürün çeşitliliğine bakıldığında bu Fuarın Ülkemizde ve Dünyada bir ilk olduğunu ifade etti.

          Hükümlülere Verilen Meslek Eğitiminin Bir Kalitesinin Göstergesi Olan Bu Fuarların Dünyada Tek Düzenleyen, Ayrıca Yılda Beş Ayrı Yerde Düzenleyen Tek Ülke Olmanın Haklı Gururunu Ve Mutluluğunu Taşımaktayız.

          Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sayın Enis Yavuz Yıldırım açılış konuşmasında</strong> ceza infaz kurumlarımızda gerçekleştirilen “temel eğitim çalışmaları”, “psiko sosyal çalışmalar” ve “meslek edindirme” çalışmalarının temel amacının bu kurumlarından salıverilen hükümlülerin bir meslek sahibi olması ve sorumluluk sahibi birey olarak toplum içinde yerini almasının sağlanması olduğunu, geçen yıl 357 ceza infaz kurumumuzda gerek ÖSYM gerekse Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen sınavlara 25.149 hükümlü ve tutuklunun girdiğini, yine aynı yıl okuma yazma eğitiminden doktora programına kadar 35.847 hükümlü ve tutuklunun değişik eğitim faaliyetlerinin katıldığını, diğer yandan aile eğitiminden öfke kontrol programına kadar farklı birçok psiko-sosyal müdahale programına 16.097 hükümlü ve tutuklu katıldığını, yine alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla 219.509 bireysel görüşme gerçekleştirildiğini bu verilerin ceza infaz kurumlarının birer eğitim, birer meslek edindirme, birer rehabilitasyon merkezi olduğunu gösterdiğini ifade etti.  

          Konuşmasına hükümlülerin topluma kazandırma çalışmaları kapsamında sürdürülen meslek edindirme çalışmalarını koordine etmek üzere 1997 yılında işyurtları sistemi oluşturulduğu iade ederek devam eden Genel Müdür Yıldırım, geçen yıl itibariyle işyurdu sayısı 242'ye ulaştığını, çalışan hükümlü sayısı 37.090 olarak gerçekleştiğini, bu yıl işyurtlarımız dışında, 122 kamu kurumu yapılan protokolle bu kurumlarda 1.976 hükümlüye çalışma olanağı sağlandığını, yine 91 özel sektör firması yapılan işbirlikleri ile 1.655 hükümlüye iş imkânı temin edildiğini, suça sürüklenen bireylerin topluma kazandırılması konusunda yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde, uluslararası standartlara uygun, ilgili kurumlarla güçlü işbirliği içeren, hükümlüleri ceza infaz kurumundan salıverildikten sonra topluma uyumlarını sağlayan güçlü bir sistem olduğunu belirtti.

          Genel Müdür Yıldırım, fuarda 111 ceza infaz kurumunda üretilen ürünlerin sergileneceğini, bu anlamda Fuarın; bir yandan, ceza infaz kurumlarımızın kapılarını görevli personel ve çalışan hükümlüler ile Dünyaya açacağını, diğer yandan büyüklüğü ve farklı sektörleri bir araya getirmesi ile Fuarcılık çalışmalarına yeni bir bakış açısı getirdiğini, bu açıdan bakıldığında, hükümlülere verilen meslek eğitiminin bir kalitesinin göstergesi olan bu Fuarları Dünyada tek düzenleyen, ayrıca yılda beş ayrı yerde düzenleyen tek Ülke olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu taşıdığını, bu Fuarların, bize ceza infaz kurumlarımızın artık tüketen ve boş zaman geçirilen kurumlar olmadığını, aksine üreten ve katma değer oluşturan kurumlar olduğunu gösterdiğini belirtti.

          İşyurtları Alanında Türkiye Önemli Bir Tecrübe Elde Etmiştir

 

          Azerbaycan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü temsilen açılışa katılan  Sayın Nizameddin Celilov konuşmasında; hükümlülerin topluma kazandırılması konusunda meslek eğitiminin önemli olduğunu, bu kapsamda Fuarda sunulan ürünleri gördüğünü, ayrıca personelle görüştüğünü bu alanda Türkiye'nin önemli bir tecrübe elde ettiğini, bu tecrübenin Azerbaycan için önemli bulunduğunu ifade etti. 

 

          Türk İşyurtları Modeli Avrupa'da Uygulanabilecek Örnek Bir Sistemdir

 

          Macaristan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü temsilen açılışa katılan  Sayın Lourant Sazkolczai konuşmasında; Bu Fuarda bulunmaktan dolayı son derece memnun olduklarını, ceza infaz kurumlarında çalışmanın cezalandırmanın değil, çözümün bir bölümünü oluşturduğunu, Macaristan’ında Türkiye gibi ceza infaz kurumlarında çalışmanın hükümlülerin topluma kazandırmasında önemli bir araç olduğunu kabul ettiği, Türkiye’de uygulanan bu çalışma modelinin Avrupa’da uygulanabilecek örnek bir sistem olduğunu, stantlarda sergilenen ürünlerin etkili ve başarılı işyurdu faaliyetlerini gösterdiğini, Türkiye'nin sahip olduğu bu modelin Avrupada uygulanabileceğini, Türkiye’nin başarılarını tebrik ettiğini ifade etti.  

          Açılış konuşmalarından sonra protokol tarafından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı, toplu fotoğraf çekiminden sonra fuar gezildi.

          Uzun yıllar “Zafer Çarşında” yapılan İşyurtları Ankara Fuarının, geçen yıl “Atatürk Kültür Merkezinin” içinde, bu yıl 20.000 m² alana sahip “Atatürk Kültür Merkezinin Tören Alanında” gerçekleştirilmiştir. 111 ceza infaz kurumunun katıldığı Fuarda, 300 ceza infaz kurumu personeli görev yapmış ayrıca 50 açık ceza infaz kurumu hükümlüsü çalışmıştır.

          Fuarda gerçekleştirilen açılış konuşmaları işitme engellilerin anlayabilmesi için işaret dili kullanılmış, ayrıca Fuar alanında; ziyaretçilerin dinlenebilmeleri için banklar, kamelyalar kurulmuş, yaşlı çocuklu ve engelli ziyaretçilerin Fuar alanını rahat gezebilmeleri amacıyla “golf arabaları” hizmet vermiştir.

          Fuarın açılış töreninde işyurtları kurumu personeli tarafından havadan video ve fotoğraf çekimi yapan araçlar kullanılmış, ziyaretçilerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla fuarın dört ayrı yerine yemek stantları kurulmuştur.  Yine ziyaretçilerin Fuar ile ilgili görüşlerinin alınması amcıyla anket formları dağıtılmış, bu formların toplaması amacıyla anket toplama kutuları konulmuştur.

          Fuarı günde ortalama 15.000 kişi ziyaret etmiştir.

Detaylar- Bilgiler

MOBİLYA ÜRÜNLERİ

 • AMBALAJ SANDIĞI
 • BAHÇE MOBİLYASI
 • BANKLAR
 • BÜRO MOBİLYALARI
 • EV MOBİLYALARI
 • KAMELYA
 • KİTAPLIK VE RAF
 • KUŞ YUVASI
 • MAKAM FON
 • OKUL MOBİLYALARI
 • PİKNİK MASASI
 • VESTİYER


DEMİR ÜRÜNLERİ

 • ASKI
 • BAHÇE İÇİN TEL ÖRGÜ
 • BAYRAK DİREĞİ
 • ÇELİK DOLAP
 • ÇELİK RAF
 • ÇOCUK OYUN PARKI
 • ÇÖP KOVASI
 • KOMPAK ARŞİV DOLABI
 • MASA VE SEHPA
 • PARAVAN
 • RANZA
 • SANDALYE VE TABURE


GIDA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

 • KAYA TUZU
 • KURU BAKLİYAT
 • KURUYEMİŞ ÇEŞİTLERİ
 • NAR EKŞİSİ
 • PİRİNÇ
 • SALÇA
 • SEBZE VE MEYVE
 • SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
 • TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
 • TURŞU
 • YUMURTA
 • ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI


TEKSTİL VE DERİ ÜRÜNLERİ

 • AYAKKABI
 • BATTANİYE
 • ÇANTA VE KEMER
 • DERİ MONT
 • EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ
 • EL İŞİ ÜRÜNLER
 • HAVLU VE BORNOZ
 • İÇ ÇAMAŞIRI
 • İŞ KIYAFETLERİ
 • KRAVAT
 • NEVRESİM
 • YATAK-YASTIK-YORGAN


HEDİYELİK EŞYA

 • BAĞLAMA
 • BAKIR
 • CAM SÜSLEME
 • ÇİNİ SERAMİK
 • DOKUMA HALI
 • GÜMÜŞ İŞLEME
 • MERMER İŞLEME
 • OLTU TAŞI
 • SÜS KABAĞI
 • SEDEF KAKMA
 • TABLO
 • YAPAY VE CANLI ÇİÇEK


Atatürk Kültür Merkezi
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018