Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan Özgür Enerji Projesi

Başkanlık5 Şubat 2018 Pazartesi

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından hazırlanarak İzmir Kalkınma Ajansına (İZKA) teslim edilen “Özgür Enerji” adlı Biyogaz Enerji Tesisi Projesi kabul edildi.

Kabul edilen proje kapsamında İZKA ile yapılan protokol gereği kurum, yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında üretim yapacak 350 kWe kapasiteli Biyogaz Enerji Tesisi kurulumu için 1 milyon mali destek alacak.

Danışmanlığını Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Günnur KOÇAR’ın yaptığı projede Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığı proje ortağı ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERYAŞAR proje sorumlusu olarak belirlenirken, tüm bu işlere ait teknik hizmet sözleşmeleri de imzalandı.

Yapımı tamamlanan Biyogaz Enerji Tesisinin, kurumda yapımı devam eden 2400 büyükbaş hayvan kapasiteli ahırların tamamlanmasıyla, ahırlardan elde edilecek hayvan gübresinin 350 kWe/saat’lik Biyogaz Tesisinin yakıt ihtiyacını karşılayacağı entegre bir tesise dönüşmesi planlanıyor. Böylece elde edilen biyogaz tesisin kojenerasyon ünitesine aktarılarak burada elektrik ve ısı üretilecek, elde edilen elektrik enerjisinin şebekeye verilmesiyle de hem ısı ise hem biyogaz reaktörlerinin tekrar ısıtılmasında hem de koğuşlara sıcak su verilmesinde kullanılacaktır.

Tesisin faaliyete geçmesiyle kurumun aylık elektrik giderinin % 60 kadarının karşılanabileceği, elektrik üretimi yanında 425 kWt ısı enerjisi üretiminin de gerçekleştirileceği; sistemin yan ürünü olarak elde edilecek azot yönünden zengin ve aynı zamanda doğal olan fermente gübrenin de Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu tarım arazilerinde kullanılacağı öngörülüyor.