Ar-Ge Şubesi


Neler Yapıyoruz?


Ar-Ge Şubesi aşağıda yer alan 7 adet masadan oluşmaktadır.

 • Tarım ve Hayvancılık Masası
 • Tekstil Masası
 • Mobilya ve Marangoz Masası
 • Demir ve Demir Masası
 • İnşaat ve Onarım Masası
 • Hizmet Sektörü ve Sosyal Tesis İşletmeciliği Masası
 • Bilgi İşlem ve İstatistik Masası

Görevleri


 • İşyurtları Yüksek Kurulu kararlarına esas olmak üzere, şyurtlarının genel amaç ve politikalarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • İşyurtlarındaki üretim araçlarının (makine, teçhizat, tesis, arazi vb.) etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin araştırmalar yaparak önerilerde bulunmak,
 • İşyurtlarındaki her türlü mal ve hizmet üretimine ilişkin, yatırım ve üretim talepleri ile demirbaş, hammadde ve hizmet alımına yönelik taleplerin, işyurdu amaç ve politikalarına uygunluğu yönünden, sosyal fayda maliyet analizini de içeren raporlar hazırlamak,
 • İşkollarının modernizasyon çalışmalarını yürütmek,
 • İşyurdu müdürlüklerinin araç ihtiyaçları ile ilgili yerindelik tespiti yapmak suretiyle, a raçların teslim alınmasını sağlamak,
 • Yeni işkolları açılması için fizibilite ve proje çalışmaları yürütmek,
 • Üretim araçlarının ihtiyaca göre işyurtları arasında naklini sağlamak üzere önerilerde bulunmak,
 • Kayıtlardan çıkarılması gereken üretim araçları (demirbaş ve hayvan terkini) işlemlerini yürütmek,
 • Tüm işkolu faaliyetlerini, işyurtları kurumunun amaç ve politikalarına uygunluğu yönünden inceleyerek faaliyetin devamına ya da sonlandırılmasına ilişkin , sosyal fayda maliyet analizini de içerecek şekilde görüş ve önerilerde bulunmak (bu kapsama, bütün işkolu faaliyetlerinin takibi, mahçuz mallar, misafir haneler, otoparklar vb dahildir.) ,
 • İşyurdu Müdürlüklerine, nakdi sermaye verilmesi işlemlerini, muhasebe şubesi ile eşgüdümlü olarak yürütmek,
 • Başkanlığımız adına yapılacak Ar-Ge çalışmalarına katkı sağlayacak, yeterli bilgi ve deneyime sahip personelden oluşan bir Ar-Ge havuzu oluşturulmasına ve kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek,


Çalışma Arkadaşlarımız


Adı Soyadı Unvan Telefon (Dahili) Kurumsal E-Posta
Menderes ÇELEBİ ŞUBE MÜDÜRÜ 0312 414 79 20 (7920) menderes.celebiadalet.gov.tr
Koray ÇETİN ARAŞTIRMACI 0312 414 79 15 (7915) koray.cetinadalet.gov.tr
Okan GÜLER ŞEF 0312 414 79 23 (7923) okan.guleradalet.gov.tr
Erdem ŞEN AR-GE UZMANI
(GIDA MÜHENDİSİ)
0312 414 79 28 (7928) erdemsenadalet.gov.tr
Ersin ATMACA AR-GE UZMANI
(SERAMİK MÜHENDİSİ)
0312 414 79 31 (7931) ersin.atmacaadalet.gov.tr
Fatih Barış ÖKTEM AR-GE UZMANI
(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ)
0312 414 79 26 (7926) fatih.baris.oktemadalet.gov.tr
Fatih GÜMÜŞ AR-GE UZMANI
(VETERİNER HEKİM)
0312 414 79 34 (7934) fatihgumusadalet.gov.tr
Ferdi TİNGA AR-GE UZMANI
(MAKİNE MÜHENDİSİ)
0312 414 79 17 (7971) ferdi.tingaadalet.gov.tr
Gökhan KAYACIK AR-GE UZMANI
(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ)
0312 414 79 26 (7926) gokhan.kayacikadalet.gov.tr
İsmail DEMİRTAŞ AR-GE UZMANI
(ZİRAAT MÜHENDİSİ)
0312 414 79 28 (7928) demirtasiadalet.gov.tr
Merih GÜNGÖRMÜŞ AR-GE UZMANI
(TEKSTİL MÜHENDİSİ)
0312 414 79 35 (7935) merih.gungormusadalet.gov.tr
Muhammed AVCI AR-GE UZMANI
(İNŞAAT MÜHENDİSİ)
0312 414 79 24 (7924) muhammed.avciadalet.gov.tr
Ömer KOÇ AR-GE UZMANI
(ENDÜSTRİYEL TASARIM)
0312 414 79 22 (7922) omer.kocadalet.gov.tr
Rahmi KARAMAN AR-GE UZMANI
(JEOLOJİ MÜHENDİSİ)
0312 414 79 32 (7932) rahmikaramanadalet.gov.tr
Fazilet ŞANLI MEMUR 0312 414 79 23 (7923) fazilet.sanliadalet.gov.tr
Özkan KABAK MEMUR 0312 414 79 23 (7923) ozkan.kabakadalet.gov.tr

Hızlı Menü