Lojman Bürosu


Neler Yapıyoruz?


  • İşyurtları Kurumunca alınan, inşaa ettirilen veya kiralanmak suretiyle temin edilen  lojmanlarla  ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  • Adalet Bakanlığına tahsis edilen her türlü taşınmaz içinde bulunan kafeterya, çay   ocağı, otopark, lostra, kuaför, ATM, PTT, banka şubesi vb. gelir getirici yerlerin İşyurtları Kurumu adına Cumhuriyet Başsavcılıklarınca doğrudan özel sektöre kiraya   verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,


Çalışma Arkadaşlarımız


Adı Soyadı Unvan Telefon (Dahili) Kurumsal E-Posta
Celaleddin TAŞAR ŞUBE MÜDÜRÜ 0312 414 79 12 (7912) celaleddin.tasaradalet.gov.tr
Fatih ASLANGÜL MEMUR 0312 414 79 11 (7911) fatih.aslanguladalet.gov.tr
Kemal İLKDOĞAN VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 0312 414 79 11 (7911) kemal.ilkdoganadalet.gov.tr
Okan ATALAY MEMUR 0312 414 79 11 (7911) okan.atalayadalet.gov.tr
Ufuk ÜN MEMUR 0312 414 79 11 (7911) ufuk.unadalet.gov.tr

Hızlı Menü