Merkez Şubesi


Neler Yapıyoruz?


  • İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun sekreterya işlemlerini yapmak.
  • İşyurtları Kurumu Yüksek kurulunun gündemi hazırlamak.
  • İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun kararlarını yazmak.
  • İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun ödenek tahsis veya red kararlarının mahallerine tebligatlarını yapmak.
  • Ödeme zamanı gönderilmek üzere İşyurtları Kurumu bütçesinden ödenek tahsis edilen merkez ve taşra teşkilatındaki mahallerin, saymanlıkça uygun görülen ödemelerinin yazılarını yazmak.
  • Ödenek tahsis edilen mahallerin, tahsis edilen ödeneğinin aşıp aşmadığını kontrol etmek.
  • Daire Başkanlığımıza icra dairelerinden gelen haciz kararlarına cevap yazılarını yazmak.


Çalışma Arkadaşlarımız


Adı Soyadı Unvan Telefon (Dahili) Kurumsal E-Posta
Sevda ÖZBEN ŞEF 0312 414 79 04 (7904) sevda.ozbenadalet.gov.tr
Ali YİĞİT MEMUR 0312 414 79 05 (7905) yigitaadalet.gov.tr
Kemal ANAKLIOĞLU MEMUR 0312 414 79 05 (7905) kemal.mert.anakliogluadalet.gov.tr
Mustafa BAŞER MEMUR 0312 414 79 05 (7905) mustafa.baseradalet.gov.tr
Nurinnisa KUCUR VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 0312 414 79 05 (7905) nurinnisa.kucuradalet.gov.tr
Selma SOLUM KURAL MEMUR 0312 414 79 05 (7905) selma.solum.kuraladalet.gov.tr

Hızlı Menü