Sekreterya


Neler Yapıyoruz?


 • Bağlı bulunduğu birimin  iç ve dış görüşmelerini düzenleyerek, yetkililerle yapılması gerekli görülen (kişi veya grupların) görüşmelerini, makamın zaman ve iş durumlarını da dikkate alarak planlamak, emre göre görüşmeleri yürütmek
 • Yöneticinin yazılı ve sözlü direktiflerinin ilgili kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak
 • Büro makinelerini kullanmak
 • Telefon görüşmelerini idare etmek
 • Gelen faksları gelen bölüm / kişilere iletmek, gidecek olanları da ilgili yerlere göndermek
 • Personelin sicil kayıtları ve dosyalarını düzenli bir şekilde tutmak, personel ile ilgili olayları zamanında sicil kayıtlarına geçirmek, dosyalamak, gerektiğinde ilgililere bilgi vermek
 • İmza ve havale edilen yazı ve dosyalan ilgili birim ve kişilere göndererek izlemek, gerekli olanların giriş-çıkış kayıtlarını tutmak, arşivlemek
 • Gelen ve giden kargoların işlemlerini ve takibini yapmak ve ilgili birimlere gerekli bilgileri vermek, gerektiğinde kargoların durum bilgisini kontrol etmek
 • Yöneticinin kırtasiye, demirbaş, temizlik v.b. büro hizmetlerinin yapılmasını sağlamak
 • Kullandığı ve sorumluluğunda olan cihazların  bakımından sorumlu olmak, gerektiğinde aksaklığın giderilmesini temin etmek
 • Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak


Çalışma Arkadaşlarımız


Adı Soyadı Unvan Telefon (Dahili) Kurumsal E-Posta
Neslihan HORUM SEKRETER 0312 414 79 53 (7953) nayhanadalet.gov.tr
Recep KARAKAYA SEKRETER 0312 414 79 53 (7953) recep.karakayaadalet.gov.tr

Hızlı Menü