KONSİNYE BİLGİ MODÜLÜ
 5602

Konsinye Bilgi Modülü

1.

Konsinye Duyuru ve Dokümanları

2.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik

3.

Konsinye Bilgi Kılavuzları

4.

AÇIKLAMA

1. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesindeki kantinlerde  satışı yapılan ürün veya ürünlerin konsinye satış işlemlerine yönelik başvuruların yapılması, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi ile uygun başvuru sahipleriyle sözleşme imzalanması süreci Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik’te düzenlenmiştir.

2. İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun kararları çerçevesinde konsinye satış başvurusuna yönelik Duyurular yayımlanmaktadır. İmalatçılar ve yetkili satıcıların bu Duyuruları takip etmeleri ve dokümanları incelemesi gerekmektedir.Diğer taraftan en az bir bölgede konsinye satış yapacak imalatçılar/üreticiler ise her yılın Nisan-Temmuz ve Kasım aylarında Kurumumuz resmi internet sitesinde yapılacak olan duyuruya istinaden konsinye satış başvurusu yapabileceklerdir.

3. Konsinye başvurusu yapmak isten gerçek veya tüzel kişiler Konsinye Satış Başvurusu Dokümanları ile konuya mevzuat ve kılavuzları dikkatlice incelemelidir.

4. Konsinye satış konusunda görüşme talepleri için Kurumumuz resmî internet sayfasındaki “Öneriler ve Konsinye Başvuruları” segmentindeki İletişim Formu doldurularak gönderilmelidir. Görüşmeler başvuru sırasına göre çalışma günlerinde saat 15.00 ile 16.00 arasında randevu verilen kişiler ile yapılacaktır.

 

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018