KONSİNYE SÖZLEŞME SÜRECİNDE KULLANILACAK STANDART FORMLAR
 1332
Konsinye Sözleşme Sürecinde Kullanılacak Standart Formlar
1 Yeni Ürün Dağıtım Ağına İlişkin Talep Formu

 

 

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018