İŞYURTLARI ÜRÜN VE EL SANATLARI FUARLARINDA GÖREV ALACAK PERSONELİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 3733

İşyurtları tarafından hükümlü ve tutuklulara yönelik sürdürülen iş başı meslek eğitimleri sonucunda ortaya konulan ürünlerin tanıtımının, teşhirinin ve satışının yapıldığı ürün ve el sanatları fuarlarında görev alacak personele, görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve deneyim kazandırılması amacıyla planlanan dört gün süreli hizmet içi eğitim programı 4 Mart 2019 tarihinde ATGV Antalya Eğitim ve Sosyal Tesislerinde başladı.

4 Mart 2019 Pazartesi günü yapılan Programın açılış törenine İşyurtları Daire Başkanı Murat Atan, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, İşyurtları Daire Başkanlığı Tetkik Hâkimi Murat Ünlü ile öğretim görevlileri ve 366 fuar personeli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından İşyurtları Kurumu tanıtım filmiyle devam açılış programında ilk konuşmayı Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal yaptı. İnal konuşmasında, işyurtlarının hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması bağlamında çok önemli bir görev üstlendiğini, cezasını infaz etmekte olan hükümlü ve tutukluların meslek sahibi birer birey olarak topluma dönmesi amacıyla yürütülen faaliyetler sonucu mobilyadan tekstile, gıdadan el sanatlarına kadar birçok alanda yaptığı üretimlerle çok başarılı çalışmalarda bulunduğunu kaydetti. Bu anlamda İşyurtlarının Bakanlığımızı yüz akı olduğunu belirten Halil İnal, başta İşyurtları Daire Başkanı Murat Atan olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen Daire Başkanı Murat Atan da, son dönemde yapılan işyurdu çalışmaları, ürün ve el sanatları fuarları ve diğer tanıtım faaliyetleri yoluyla toplumda bir farkındalık oluşturulduğunu belirterek; “Bu başarının temelinde bugüne kadar emeği geçenlerin çalışarak oluşturdukları kurumsal yapı, devamında tüm infaz ve koruma memuru arkadaşlar ve bugün burada bulunan siz değerli meslektaşlarımızın gayretleri ve özverili çalışmaları ve tabi başta Sayın Adalet Bakanımız olmak üzere tüm Bakanlığımızın desteği bulunmaktadır. Sadece geçen yıl içinde altmış bine yakın hükümlü ve tutukluya mesleki eğitim verdiğimiz dikkate alındığında, bir kamu kurumu olarak bir sosyal sorumluluk projesinin ciddi bir ayağını oluşturduğumuz söylenebilir. Bunun için hepimize önemli görevler düşmektedir. Bugün eğitim almak amacıyla aramızda bulunan genç arkadaşlarımızın katacağı dinamizm ile çalışmalarımızın ayrıca bir ivme kazanacağını umuyorum. Bu arkadaşlarımızın enerjisini doğru aktarabilmek için onların ihtiyacı olan bilgi, birikim ve deneyimi bu eğitimler yoluyla kazandırmaya çalışacağız. Burada alınacak eğitimin sadece kurumsal çalışmalar için değil hayatın her alanında yararlı olacağını düşünüyor, eğitimin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kişisel imaj ve kurumsal temsil; reklam, tanıtım ve pazarlama; işyurtları tanıtımı ve işyurdu faaliyetleri; çatışma yönetimi ve iletişim ile sosyal medya kullanımı derslerinden oluşan ve dört gün devam edecek program 7 Mart 2019 Perşembe gün sona erecek.

 

 

04-07 MART 2019 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN

FUAR PERSONELİNE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

 

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından 04-07 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya’da toplam 362 katılımcının ve 5 eğiticinin yer aldığı, 4 gün ve 15 saat süreli bir eğitim programı düzenlenmiştir.

Katılımcıların 6 ayrı grup halinde iştirak ettiği programda, işyurdu uygulamaları ve fuar çalışmaları, sosyal medya kullanımı, çatışma yönetimi ve iletişim, kişisel imaj ve kurumsal temsil,  halkla ilişkiler tanıtım ve pazarlama dersleri yer almıştır.

Program öncesinde eğiticilere, ürün ve el sanatları fuarlarının organizasyon aşamaları, görevli özellikleri, çalışma koşulları ve eğitim ihtiyaçları gibi konularda bilgi verilmiştir. Bununla birlikte eğiticilere, ders kapsamında verilecek örneklerin grubun beklentilerine ve ihtiyaçlarına yönelik olması; onları güdüleyecek nitelikte ve gerçek yaşam durumlarına uygun şekilde seçilmesi konularında hassas davranılması ile ders konularının birbirini destekleyecek ve pekiştirecek şekilde mümkün olduğunca eş güdümlü olarak verilmesinin eğitimin kalitesini ve etkisini artıracağı hatırlatılmıştır. Programın son günü tüm gruplara çoktan seçmeli üç grup soru ile açık uçlu iki adet sorunun bulunduğu bir değerlendirme anketi uygulanmıştır. Toplam 363 kişilik gruptan 202 kişi anket uygulamasına katılmıştır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Anketin birinci bölümünde eğitimin planlanması ve uygulanmasına yönelik beş adet soru ikinci bölümünde eğitimcilerin değerlendirilmesine yönelik sekiz soru; üçüncü bölümde eğitim sonu kazanımları değerlendirmek üzere altı soru; dördüncü bölümde ise eğitimin yapıldığı mekânın değerlendirilmesine yönelik yedi soru yöneltilmiştir.

Her bölümde de 5’li likert ölçeği olarak düzenlenen anketi yanıtlayanlara her maddeye 1 ile 5 arasında değer vermesi istenmiştir. Ölçekte bulunan olumlu maddeler, Hiç İyi Değil (1 puan) ve Çok İyi (5 puan) olarak derecelendirilirken, olumsuz maddeler ise tam tersi puanlama ile kodlanmıştır. Puanların hesaplanmasında her bir soruya verilen yanıt önce birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmiş, daha sonra bölümler kendi içinde genel olarak bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Verilen yanıtlar aritmetik ortalama ve standart sapma kullanarak analiz edilmiştir.

Her bir bölüm için verilen yanıtların analiz sonuçları şu şekildedir:

 

A-Eğitimin Planlanması ve Uygulanması

Bu bölümde eğitimin verildiği dersliklerin fiziki yapısı, eğitim içeriklerinin amaca uygunluğu gibi planlama ve uygulamaya yönelik katılımcı görüşleri alınmıştır. Diğer bölümlerden farklı olarak bu bölüm, sınıfların farklı fiziki yapısı nedeniyle iki farklı sınıf türüne göre ayrı ayrı ölçülmüştür.

1, 2 ve 5inci sınıflar alan olarak oldukça büyük ve kalabalık bir katılımcı kitlesini konuk etmiş olup bu sınıflarda bulunan katılımcıların bu bölümdeki beş soruya verdiği yanıtların analizi şu şekildedir:

           

Soru

Ortalama

Standart Sapma

Yanıt Veren Sayısı

Eğitim mekânı eğitime uygundu

4,7

0,5

202

Eğitimin sunulduğu fiziki ortam (havalandırma, oturma düzeni vs.) uygundu

4,6

0,8

202

Eğitimin içeriği amaca uygun ve yerindeydi

4,6

0,7

202

Eğitim yöntemi ve tekniği, konunun anlaşılabilmesi açısından uygundu

4,6

0,7

202

Eğitim materyalleri yeterliydi

4,5

0,8

202

 

3, 4 ve 6ncı sınıflar ise diğer sınıflara göre daha küçük ve katılımcı sayısının az olduğu sınıflardır. Bu sınıflarda bulunan katılımcıların bu bölümdeki beş soruya verdiği yanıtların analizi şu şekildedir:

 

Soru

Ortalama

Standart Sapma

Yanıt Veren Sayısı

Eğitim mekânı eğitime uygundu

4,7

0,7

202

Eğitimin sunulduğu fiziki ortam (havalandırma, oturma düzeni vs.)uygundu

4,2

1

202

Eğitimin içeriği amaca uygun ve yerindeydi

4,6

0,7

202

Eğitim yöntemi ve tekniği, konunun anlaşılabilmesi açısından uygundu

4,6

0,7

202

Eğitim materyalleri yeterliydi

4,4

0,7

202

 

Verilen yanıtlara bakıldığında her iki grupta yer alan katılımcı görüşlerinin birbirine benzer olduğu görülmekte olup; verilen yanıtların “Çok İyi” ye yaklaşması ve standart sapmanın düşüklüğü de sınıf büyüklüklerinin, sınıf düzeninin, fiziki yapının ve eğitim içerikleri ile eğitim yöntem ve tekniklerinin katılımcılar tarafından olumlu değerlendirildiğini göstermektedir.

 

B- Eğitimciler

Bu bölümde beş ayrı dersi veren eğitimcilerin değerlendirilmesine yönelik olarak katılımcı görüşleri alınmıştır. Bu kapsamda katılımcılara sekiz ayrı soru yöneltilmiştir.

Her bir soruya verilen yanıtlar şu şekilde analiz edilmiştir:

 

Eğitimci konusuna hâkim ve yeterli bilgi birikimine sahipti.

Dersin Adı

Ortalama

Standart Sapma

Yanıt Veren Sayısı

Sosyal Medya Kullanımı

4,54

0,72

202

Çatışma Yönetimi ve İletişim

4,39

1.00

202

İşyurtları Tanıtımı ve İşyurdu Uygulamaları

4,76

0,59

202

Kişisel İmaj ve Kurumsal Temsil

4,76

0,52

202

Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Pazarlama

4,79

0,56

202

               

Eğitimci, konuları uygun yöntem ve tekniklerle sundu.

Dersin Adı

Ortalama

Standart Sapma

Yanıt Veren Sayısı

Sosyal Medya Kullanımı

4.59

0.69

202

Çatışma Yönetimi ve İletişim

4.34

1.03

202

İşyurtları Tanıtımı ve İşyurdu Uygulamaları

4.71

0.62

202

Kişisel İmaj ve Kurumsal Temsil

4.68

0.53

202

Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Pazarlama

4.75

0.49

202

 

Eğitimci zamanı etkin ve verimli kullandı.

Dersin Adı

Ortalama

Standart Sapma

Yanıt Veren Sayısı

Sosyal Medya Kullanımı

4.59

0.67

202

Çatışma Yönetimi ve İletişim

4.34

1.01

202

İşyurtları Tanıtımı ve İşyurdu Uygulamaları

4.70

0.59

202

Kişisel İmaj ve Kurumsal Temsil

4.70

0.45

202

Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Pazarlama

4.70

0.49

202

 

Eğitimci, konuları açık, anlaşılır ve düzeye uygun olarak işledi.

Dersin Adı

Ortalama

Standart Sapma

Yanıt Veren Sayısı

Sosyal Medya Kullanımı

4.62

0.76

202

Çatışma Yönetimi ve İletişim

4.46

0,96

202

İşyurtları Tanıtımı ve İşyurdu Uygulamaları

4.76

0.54

202

Kişisel İmaj ve Kurumsal Temsil

4.76

0.41

202

Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Pazarlama

4.79

0.44

202

 

Eğitimci, katılımcıların derse aktif katılımını sağladı.

Dersin Adı

Ortalama

Standart Sapma

Yanıt Veren Sayısı

Sosyal Medya Kullanımı

4.56

0.70

202

Çatışma Yönetimi ve İletişim

4.35

0.99

202

İşyurtları Tanıtımı ve İşyurdu Uygulamaları

4.72

0.55

202

Kişisel İmaj ve Kurumsal Temsil

4.63

0.54

202

Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Pazarlama

4.73

0.50

202

 

Eğitimcinin sunum becerileri yeterliydi.

Dersin Adı

Ortalama

Standart Sapma

Yanıt Veren Sayısı

Sosyal Medya Kullanımı

4.64

0.65

202

Çatışma Yönetimi ve İletişim

4.45

1.03

202

İşyurtları Tanıtımı ve İşyurdu Uygulamaları

4.76

0.52

202

Kişisel İmaj ve Kurumsal Temsil

4.68

0.58

202

Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Pazarlama

4.76

0.51

202

 

Eğitimci, eğitim içeriğini gerçek yaşam durumlarından örneklerle ilişkilendirdi.

Dersin Adı

Ortalama

Standart Sapma

Yanıt Veren Sayısı

Sosyal Medya Kullanımı

4.69

0.63

202

Çatışma Yönetimi ve İletişim

4.63

0.75

202

İşyurtları Tanıtımı ve İşyurdu Uygulamaları

4.75

0.52

202

Kişisel İmaj ve Kurumsal Temsil

4.75

0.59

202

Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Pazarlama

4.80

0.53

202

 

Eğitimci, sorulan sorulara açıklayıcı ve tatmin edici cevaplar verdi.

Dersin Adı

Ortalama

Standart Sapma

Yanıt Veren Sayısı

Sosyal Medya Kullanımı

4.65

0.80

202

Çatışma Yönetimi ve İletişim

4.52

0.96

202

İşyurtları Tanıtımı ve İşyurdu Uygulamaları

4.74

0.63

202

Kişisel İmaj ve Kurumsal Temsil

4.74

0.60

202

Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Pazarlama

4.78

0.57

202

 

202 katılımcının verdiği yanıtların ortalamasına bakıldığında tüm yanıtların 4 puanın üzerinde ve 5 puana yani çok iyiye yakın olduğu görülmekte olup, bu sonuç programın kazanımlarına ulaşması bağlamında eğitimcilerin yeterlilikleri konusunda katılımcıların olumlu görüşüne işaret etmektedir. Standart sapmanın düşük olması da katılımcıların büyük bölümünün benzer düşüncelere sahip olduğu anlamına gelmektedir. Bu başarının; eğitimcilerin yetişkin eğitim konusunda deneyimli kişilerden seçilmiş olmasının yanı sıra eğitimcilerin işyurdu uygulamaları ve fuar çalışmaları konusunda bilgi sahibi olmasından kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir.

 

C- Eğitim Sonu Kazanımlar

Bu bölümde katılımcılara eğitim sonunda kazandırılması amaçlanan kazanımlara ulaşma konusundaki görüşlerinin sorulduğu altı soru yöneltilmiştir. Her dersin kazanımlarının ayrı olarak değerlendirilmesi için yanıtlar için her bir ders için ayrı ayrı istenmiştir.

Her bir soruya verilen yanıtlar şu şekilde analiz edilmiştir:

 

Ders mesleki gelişimime olumlu katkılar sağladı.

Dersin Adı

Ortalama

Standart Sapma

Yanıt Veren Sayısı

Sosyal Medya Kullanımı

4.56

0.61

202

Çatışma Yönetimi ve İletişim

4.44

0.98

202

İşyurtları Tanıtımı ve İşyurdu Uygulamaları

4.70

0.54

202

Kişisel İmaj ve Kurumsal Temsil

4.70

0.56

202

Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Pazarlama

4.73

0.50

202

 

Ders kişisel gelişimime olumlu katkılar sağladı.

Dersin Adı

Ortalama

Standart Sapma

Yanıt Veren Sayısı

Sosyal Medya Kullanımı

4.55

0.73

202

Çatışma Yönetimi ve İletişim

4.49

0.95

202

İşyurtları Tanıtımı ve İşyurdu Uygulamaları

4.66

0.69

202

Kişisel İmaj ve Kurumsal Temsil

4.74

0.51

202

Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Pazarlama

4.79

0.39

202

 

Ders bana yeni bilgi ve beceriler kazandırdı.

Dersin Adı

Ortalama

Standart Sapma

Yanıt Veren Sayısı

Sosyal Medya Kullanımı

4.41

0.80

202

Çatışma Yönetimi ve İletişim

4.35

1.07

202

İşyurtları Tanıtımı ve İşyurdu Uygulamaları

4.57

0.80

202

Kişisel İmaj ve Kurumsal Temsil

4.63

0.66

202

Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Pazarlama

4.67

0.70

202

 

Ders konuları fuar çalışmalarına katılma konusunda motivasyonumu artırdı.

Dersin Adı

Ortalama

Standart Sapma

Yanıt Veren Sayısı

Sosyal Medya Kullanımı

4.50

0.75

202

Çatışma Yönetimi ve İletişim

4.39

1.02

202

İşyurtları Tanıtımı ve İşyurdu Uygulamaları

4.71

0.63

202

Kişisel İmaj ve Kurumsal Temsil

4.62

0.77

202

Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Pazarlama

4.69

0.65

202

 

Dersler, fuar çalışmalarında uygulayabileceğim yeni bilgi ve beceriler kazandırdı.

Dersin Adı

Ortalama

Standart Sapma

Yanıt Veren Sayısı

Sosyal Medya Kullanımı

4.50

0.75

202

Çatışma Yönetimi ve İletişim

4.40

0.97

202

İşyurtları Tanıtımı ve İşyurdu Uygulamaları

4.65

0.68

202

Kişisel İmaj ve Kurumsal Temsil

4.61

0.71

202

Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Pazarlama

4.67

0.59

202

 

 

Dersler, fuar çalışmalarına olan ilgimi artırdı.

Dersin Adı

Ortalama

Standart Sapma

Yanıt Veren Sayısı

Sosyal Medya Kullanımı

4.48

0.73

202

Çatışma Yönetimi ve İletişim

4.38

1.04

202

İşyurtları Tanıtımı ve İşyurdu Uygulamaları

4.68

0.77

202

Kişisel İmaj ve Kurumsal Temsil

4.59

0.81

202

Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Pazarlama

4.66

0.72

202

 

Verilen yanıtlara bakıldığında, kazanımlar konusunda katılımcıların memnuniyet düzeyinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle eğitimin ana amacı olan fuar çalışmalarına katkı konusunda en yüksek puanın “İşyurtları Tanıtımı ve İşyurdu Uygulamaları” dersine ait olduğu görülmektedir. Bu dersin konusunun fuar çalışmalarını ve işyurdu uygulamalarını kapsadığı düşünüldüğünde, yüksek puan almasının anlaşılabilir olduğu değerlendirilmektedir.

 

D. Eğitimin Yapıldığı Ortam

Değerlendirme formunun dördüncü bölümünde katılımcılara eğitimin yapıldığı otelin çeşitli yönlerden değerlendirilmesine yönelik yedi soru yöneltilmiştir.

Sorulara verilen yanıtların analizi aşağıdaki şekildedir:

Soru

Ortalama

Standart Sapma

Yanıt Veren Sayısı

Otele ulaşım kolaydı

3.63

1.19

202

Odalar konforlu ve rahattı

4.63

0.77

202

Yemekler yeterli ve lezzetliydi

4.51

0.92

202

Otelin sosyal aktiviteleri yeterliydi

3.87

1.20

202

Otel çalışanları ilgili ve nazikti

4.64

0.79

202

Sınıfların büyüklüğü eğitim için uygundu

4.37

0.97

202

Konaklama fiyatları uygundu

4.24

0.98

202

 

Yanıtlardan otele ulaşım ve otelin sosyal aktivitelerinin yeterliliği konusunda verilen yanıtların diğerlerine nispetle düşük olduğu; diğerlerinin iyinin üzerinde ve çok iyiye yakın puanlara sahip olduğu görülmektedir.

 

Formun açık uçlu ilk sorusu olan “Genel anlamda eğitimin bütününe 100 üzerinden kaç puan verirsiniz?” sorusuna yanıt veren 202 katılımcının verdiği puanların aritmetik ortalaması 88.59 ve standart sapması 12.25’dir. Bu verilere bakarak eğitimin katılımcılar tarafından genel anlamda başarılı bulunduğu söylenebilir.

 

Son bölümde yer alan ve katılımcıların eğitime ilişkin görüş ve düşüncelerinin sorulduğu ikinci açık uçlu soruya verilen ve eğitim konularıyla sınırlandırılan yanıtlar analiz edildiğinde, katılımcıların;

 

 1. Büyük oranda eğitimden memnun olduklarını,
 2. Eğitimde elde edilen kazanımların kişisel ve mesleki yaşamda fayda sağlayacağını,
 3. En büyük sorunun otele ulaşımda yaşandığını,
 4. Yemek çeşitliliğinin zayıf olduğunu,
 5. Otel personelinin ilgisi ve yaklaşım tarzlarının uygun olduğunu,
 6. Bazı sınıfların aşırı kalabalık oluşundan dolayı yeterli verimin alınamadığını,
 7. Konaklama ve yolculuk giderlerinin katılımcılardan değil de merkez ya da kurum tarafından ödenmesini,
 8. Eğitim süresi içinde sosyal etkinliklerin yapılası gerektiğini,

 

dile getirdikleri görülmüştür.

 

Sonuç ve Öneriler

Eğitim programı, eğiticiler, kazanımlar, eğitim yöntem ve teknikleri ile eğitimin yeri, otelin imkânları bakımlarından değerlendirilmiştir. Yapılan gözlem ve mülakatlar ile uygulanan ölçeğe verilen yanıtlara göre katılımcıların tamamına yakını eğitimden son derece memnun kalmışlardır. Bununla birlikte;

 

 1. Derslerin daha uygun dersliklerde ve daha az sayıda katılımcıyla yapılmasının,
 2. Ulaşım olanaklarının iyileştirilmesinin veya ulaşım olanakları daha uygun mekânların seçilmesinin,
 3. Grupların kaynaşması ve bilgi alışverişi için etkileşimin artırılması için eğitim dâhilinde gezi, konser, tiyatro, şiir dinletisi vb. sosyal ve kültürel etkinlikler yapılmasının,
 4. Katılımcıların büyük kısmı ulaşım ve konaklama bedellerini kendilerinin ödemesinin ekonomik anlamda kendilerini sıkıntıya soktuğunu, yolluk ve harcırahların ödenmesinin çok uzun zaman aldığını beyan ettiklerinden, bu soruna bir çözüm bulunmasının,

 

Uygun olacağı; genel anlamda eğitim programının başarıyla uygulandığı, herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı, program süresinde alınan verilerin bir sonraki eğitimi geliştirmek için kullanılacak nitelikte olduğu, katılımcıların memnuniyet oranının oldukça iyi olduğu değerlendirilmektedir.

 

 


 

Fotoğraf Galerisi

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018