Ceza İnfaz Kurumları İşyurdu Müdürlüklerinde Gerçekleşecek Olan Konsinye Satış İşlemlerine Dair Duyuru
 4716
İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun 27/03/2019 tarihli ve 2019/13 sayılı kararı ile Ceza İnfaz Kurumları İşyurdu Müdürlüklerine bağlı kantinlerde konsinye satışının yapılması uygun görülmüştür. Konuya ilişkin duyuru 22/04/2019 tarihli ve 30753 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Konsinye duyurusu ve ilgili dokümanlara aşağıdan ulaşılabilir.

Dökümanlar

KONSİNYELİ SATIŞLARA İLİŞKİN DUYURU
CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU KONSİNYE SATIŞ İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
KONSİNYE BAŞVURU ŞARTNAMESİ
KONSİNYE SATIŞ YAPMAYI TALEP ETTİĞİ KANTİNLER İLE ÜRÜN DAĞITIM AĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA DOKÜMANI
KONSİNYE ÜRÜNLER TEKLİF FORMU
KONSİNYE BAŞVURU MEKTUBU
KONSİNYE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
KONSİNYE SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018