Koordinatör
Tedarik Yönetimi Koordinatörü
Özkan KABAK

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018