Kurumsal Gelişim ve Stratejik Yönetim Bürosu

Neler Yapıyoruz?

 

  • Kurumun merkez ve taşra teşkilat yapısını, hukukî statüsü ve mevzuatını, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını ve bunların yürürlük işlemlerini takip etmek,
  • Tüm kurumsal işlevlerin ve iş süreçlerinin, birimler arası koordinasyon ve işleyiş ile performanslarının sürekli izlenmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla ilgili birimlerden veri, bilgi, belge, rapor, görüş ve değerlendirme talep etmek,
  • İşyurtları kurumunun ve personelinin verimli ve etkin çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını sağlamak, bu çerçevede verimliliği yükseltmek, personelin mesleki ufkunu genişletmek ve süreç içindeki etkinliğini arttırmak için geliştirme ve yetiştirme programlarını organize etmek,
  • Yukarıda belirtilen görevlerin yanı sıra Yüksek Kurul veya Kurum Başkanı tarafından verilen konular hakkında araştırma, inceleme ve raporlamalarda bulunmak, teklif, öneri ve değerlendirmeler sunmak

 

 

Çalışma Arkadaşlarımız
Adı Soyadı Unvan Telefon (Dahili) Kurumsal E Posta
Selim KAYABAŞI Adalet Uzmanı 0312 414 7296 selim.kayabasi@adalet.gov.tr
Cemal BİLİR Adalet Uzmanı 0312 414 72 96 cemal.bilir@dalet.gov.tr
Ertuğrul KAVAKOĞLU Adalet Uzmanı 0312 414 79 31 ab173044@adalet.gov.tr
Gamze ERTEKİN Adalet Uzmanı 0312 414 79 09 gamze.ertekin@adalet.gov.tr
Hatice Rabia DEMİREL Adalet Uzmanı 0312 414 79 09 hatice.rabia.tural@adalet.gov.tr
Rıdvan ÜLKÜMEN Adalet Uzmanı 0312 414 79 31 ab173047@adalet.gov.tr
Seda ARSLAN Adalet Uzmanı 0312 414 79 09 ab170189@adalet.gov.tr
Çiğdem KARATÜRK Memur 0312 414 79 23 ab202061@adalet.gov.tr
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 2018